Zapętlą rowerzystów na Mazurach. Milionowa inwestycja dla fanów jednośladów

2021-04-07 22:09

Władze województwa podpisały umowy na wykonanie pięciu inwestycji w ramach budowy Mazurskiej Pętli Rowerowej. Są to zadania zlokalizowane przy drogach krajowych województwa warmińsko-mazurskiego o łącznej długości ok. 16,3 km i wartości 14,5 mln zł.

Mazurska Pętla Rowerowa zakłada wytyczenie i utworzenie jednego głównego szlaku rowerowego o długości około 300 km. Przewiduje się:

  • budowę około 7 km wydzielonych dróg rowerowych (drogi krajowe nr 16, 59 i 63),
  • budowę około 1 km wydzielonych dróg rowerowych z chodnikiem (drogi krajowe nr 16, 59 i 63),
  • budowę kładki rowerowej w Okartowie (droga krajowa nr 16),
  • wykonanie oznakowania trasy.

Zadanie nr 1 – droga krajowa nr 63 w Węgorzewie i Pozezdrzu, droga krajowa nr 59 w Wilkasach.

Wykonawca – Krzysztof Szwejk LOG z Bystrych, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 1 356 977,55 zł. Termin realizacji zamówienia wynosi 8 miesięcy.

Zadanie nr 2 – droga krajowa nr 16 w Mikołajkach, Probarku i Mrągowie.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Gajewa, które zaoferowało wykonanie zadania za cenę 4 826 371,42 zł. Termin realizacji zamówienia wynosi 8 miesięcy.

Zadanie nr 3 – droga krajowa nr 59 w Rynie i Cankach.

Wykonawca – Firma Handlowo-Usługowa MAR-TRANS Mariusz Jędrasik z Barczewa, która zaoferowała wykonanie zadania za cenę 1 712 072,76 zł. Termin realizacji zamówienia wynosi 8 miesięcy.

Zadanie nr 4 – droga krajowa nr 16 w Okartowie.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu, które zaoferowało wykonanie zadania za cenę 6 215 440,46 zł. Termin realizacji zamówienia wynosi 11 miesięcy.

Zadanie nr 5 – droga krajowa nr 63 w Jeglinie i Maldaninie.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu, które zaoferowało wykonanie zadania za cenę 409 682,25 zł. Termin realizacji zamówienia wynosi 8 miesięcy.

Mazurska Pętla Rowerowa to część strategii Wielkich Jezior Mazurskich 2020. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020. Instytucją zarządzającą RPO jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a beneficjentem Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie. GDDKiA jest partnerem tego projektu. Koszt inwestycji, w części realizowanej przez GDDKiA, zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa.

Anioły z Kościerzyny znane na całym świecie

QUIZ. Największe błędy językowe. Na pewno mówisz tak na co dzień! Spróbuj to naprawić

Pytanie 1 z 15
Czy forma "wziąść" jest poprawna?