rajd

i

Autor: UM Iława

Rekreacja

Wybierz się na iławski pomarańczowy rajd rowerowy

2023-05-13 15:55

20 maja w Iławie odbędzie się tradycyjna impreza związana z partnerskim miastem Tholen. Uwielbiają ją rowerzyści.

Dzień Króla (Koningsdag) to jedno z najważniejszych świąt narodowych w Holandii obchodzone również w Iławie w ramach współpracy i wzajemnej promocji między Iławą i holenderską gminą Tholen. Dzień Króla obchodzony jest od 2014 roku, natomiast od 1891 roku obchodzono Dzień Królowej (Koninginnedag) dla uczczenia głowy państwa.

W skrócie co najważniejsze w tegorocznej edycji:

 • W tym roku 3 trasy, rowerowa dwudziestak, dziesiątka i dla grupy SLOW- os. na wózkach inwalidzkich, Nordic Walking i Slow Jogging
 • Ruszają zapisy do poszczególnych grup, dla pierwszych 200 osób pamiątkowa koszulka
 • Zapisy i biuro rajdu w Informacji Turystycznej w Iławie
 • Start tradycyjnie z parkingu za ratuszem
 • Meta Wyspa Młyńska i tu piknik z ZHP Hufiec Iława

Program Rajdu 20 maja 2023 r.

Uwaga! Godziny startów poszczególnych grup mogą ulec zmianie,  zapraszamy zatem wszystkich uczestników na otwarcie rajdu, po którym od razu rozpoczną się pierwsze starty.

10.00 Otwarcie Biura Rajdu- potwierdzenie obecności i odbiór koszulki. Miejsce: Informacja Turystyczna w Iławie.

12.00 Otwarcie rajdu i start grup rowerowych Miejsce: parking między ratuszem a ICK

12.40 Start I grupy „ Wózkowej” Miejsce: plac przed ratuszem.

13.00 Start I grupy Slow Jogging i Nordic Walking Miejsce: parking między ratuszem, a ICK

Od 13.30 piknik rodzinny z poczęstunkiem Miejsce: Wyspa Młyńska, Iława

Aby zachować należyte bezpieczeństwo, prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Organizatorami rajdu są: ICSTiR, Informacja Turystyczna w Iławie, Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Iławy, MRM Iława i Hufiec ZHP Iława

Termin: 20 maja, start rowerów godzina 12:00, start nordic walking 12:00

Trasa rowerowa dłuższa: Start: parking przy ratuszu. Następnie: zjazd Aleją Pojednania do Bulwaru Jana Pawła II, Bulwar Jana Pawła II w kierunku Galerii Jeziorak, Bulwar Jana Pawła II wzdłuż ul. Mickiewicza, wyjazd z bulwaru na wysokości Hotelu Stary Tartak, wjazd w ul. Biskupską i dalej w kierunku ul. Konstytucji 3 Maja przez most, dalej na rondzie w prawo na ul. Niepodległości aż do młyna, skręt na Wyspę Młyńską, następnie ścieżką rowerową do ulicy Sosnowej, następnie skręcamy w Al. Jana Pawła II i jedziemy do ronda przy Tiffi, skręcamy w prawo w ul. Dąbrowskiego, następnie jedziemy ul. Zalewską aż do Gminnej Spółki Komunalnej, przed nią skręcamy w lewo w kierunku Szałkowa, w Szałkowie skręcamy w lewo do Iławy, za ogródkami działkowymi skręcamy w ul. Wańkowicza i jedziemy ścieżką pieszo – rowerową aż do wyjazdu przy hotelu Tiffi, następnie skręcamy przy Kuźni Talentów i ścieżką rowerową wzdłuż Iławki jedziemy na METĘ, czyli na Wyspę Młyńską.

Trasa rowerowa krótsza: Start – jak wyżej – bulwarem Jana Pawła II wokół Małego Jezioraka, następnie skręcamy w tunel w kierunku lodowiska, jedziemy parkingiem przy basenie i skręcamy w bramę głównąstadionu, przejeżdżamy przez stadion w kierunku Małej Stacji PKP i skręcamy do lasku miejskiego, wyjeżdżamy na ulicy Sienkiewicza i jedziemy przy liceum, przez most ulicąKonstytucji III Maja w kierunku Tiffi, następnie ścieżką pieszo – rowerową nad Dużym Jeziorakiem w kierunku Skarbka, powrót ulicą Dąbrowskiego, przy Tiffi skręcamy narondzie w lewo i jedziemy obwodnicą aż do ulicy Piaskowej, następnie na wysokości ulicy Sosnowej przy rzeźbie mrówki wjeżdżamy na ścieżkę rowerową w kierunku WyspyMłyńskiej – meta 1

Trasa nordic walking: Start z parkingu przy ratuszu. Następnie idziemy bulwarem Jana Pawła II wokół Małego Jezioraka (w kierunku Galerii), następnie skręcamy w tunel w kierunku lodowiska, idziemyparkingiem przy basenie i skręcamy w bramę główną stadionu, przechodzimy przez stadion w kierunku Małej Stacji PKP i skręcamy do lasku miejskiego, wychodzimy na ulicySienkiewicza i idziemy przy liceum, przez most ulicą Konstytucji III Maja w kierunku Tiffi i skręcamy na ścieżkę pieszo – rowerową za Tiffi, przechodzimy obok Ekomariny, wzdłużogródków działkowych za którymi skręcamy w prawo w kierunku Intermarche, wracamy ulicą Dąbrowskiego i na wysokości Kuźni Talentów skręcamy na ścieżkę pieszo – rowerowąi idziemy w kierunku Wyspy Młyńskiej. Meta: Wyspa MłyńskaUczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 • przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu, oraz poleceniom osób kierujących ruchem;
 • ze względu na rekreacyjny charakter rajdu, oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu;
 • posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego, jadąc w kolumnie, należy zachować odległość między rowerami 3-5 m;
 • każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku;

Na trasie zabrania się:

 • spożywania alkoholi i innych środków odurzających;
 • zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych;
 • niszczenia przyrody;
 • indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna;
 • zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora.
 • rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!!
plakat

i

Autor: UM Iława

Dokończ muzyczne klasyki - Ich Troje, Doda, Kombii, Bajm i nie tylko

Pytanie 1 z 10
Dokończ piosenkę Ich Troje - Zawsze z Tobą chciałbym być...