urzad miasta

i

Autor: UM Iława

Samorząd

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miasta Iławy

2024-02-19 14:54

W ciągu ostatnich trzech lat w ratuszu miejskim na ulicy Niepodleglości 13 wprowadzono szereg udogodnień mających ułatwić poruszanie się po urzędzie osobom ze szczególnymi potrzebami. Wszystkie zmiany wprowadzone w budynku w znaczący sposób ułatwiają załatwienie spraw osobom z niepełnosprawnościami.

Co się zmieniło w urzędzie?

-dostosowano toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakupiono gong przywoławczy w toalecie oraz tabliczki brajlowskie do oznakowania toalet;

-wykonano  kontrastowe oznakowania schodów tj. krawędź pierwszego i ostatniego stopnia, zakupiono nakładki kątowe na schody;

-umieszczono włączniki światła oraz dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych na wysokości 80-100 cm od podłogi, aby osoby poruszające się na wózku mgły bez problemu dosięgnąć;

- umieszczono tablice dotykowe z rozkładem budynku - plany tyflograficzne dla osób niewidomych i słabowidzących;

-zapewniono czytelną informację o możliwości korzystania z psa asystującego tj. tabliczki brajlowskie z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi zewnętrznych, informujących o możliwości wejścia z psem asystującym;

-wyposażano urząd w specjalistyczne krzesło ewakuacyjne i koc ewakuacyjny dla osób potrzebujących wsparcia;

- zakupiono przenośną  pętlę indukcyjną do obsługi osób słabosłyszących;

- wyposażano urząd  w ramki do podpisu oraz klawiaturę VisionBoard 2;

- zlikwidowano bariery architektoniczne związane z podjazdem do Urzędu Stanu Cywilnego, a drzwi Urzędu Stanu Cywilnego oraz Centrum Aktywności Lokalnej wyposażono w automatyczny system otwierający drzwi.

Ponadto, na stronie internetowej urzędu tj.  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Iławy wprowadzono funkcje dostępności dla osób z niepełnosprawnościami: wybrany plik odczytywany jest maszynowo, a nagrania w są Polskim Języku Migowym, w tekście łatwym do czytania.

Łączny koszt wszystkich zastosowanych rozwiązań to ponad 50 tys. zł.

- Oprócz tych wszystkich zmian, które ułatwiają osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się po ratuszu i załatwianie spraw, od 2020 r. z mojej inicjatywy wprowadziliśmy usługę Mobilnego Urzędnika. Jest to forma wsparcia dla mieszkańców Iławy o szczególnych potrzebach w tym: starszych (65+), schorowanych, niepełnosprawnych lub sprawujących opiekę. Jest ona dla wszystkich tych, którzy z powodu deficytów zdrowotnych, czasowych lub z trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się, mają problem z dotarciem do Urzędu Miasta. Do tej pory skorzystało z niej już 95 osób w miejscu zamieszkania. - mówi burmistrz Dawid Kopaczewski

Czym jest usługa Mobilnego Urzędnika?

To ułatwienie dla mieszkańców Iławy, którzy z uzasadnionych przyczyn nie mogą załatwić sprawy osobiście w urzędzie.  W ramach działania Mobilnego Urzędnika świadczone są wybrane usługi znajdujące się w zakresie działania Urzędu Miasta Iławy, a obsługa Klienta odbywa się poza Urzędem Miasta Iławy (mieszczącym się przy ul. Niepodległości 13), czyli z reguły w miejscu zamieszkania takiej osobowy (tylko w obrębie miasta Iławy).

Jak skorzystać z usługi Mobilnego Urzędnika?

 a) zgłoszenia telefonicznego pod numerem 89-649-01-89 (zgłoszenia może dokonać opiekun osoby   o specjalnych potrzebach; osoba trzecia); zgłoszenia są przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 14:00.

  b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość/e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres mobilnyurzednik@umilawa.pl

Kim jest Luna? To ona będzie reprezentować Polskę na tegorocznej Eurowizji!

50 pytań o Olsztynie. Pytamy o wszystko! Odważysz się? [QUIZ]

Pytanie 1 z 50
Na początek coś prostego. Kto jest patronem Olsztyna?