plakat

i

Autor: pixabay.com

Uchodźcy z Ukrainy będą mieć opiekę w iławskim szpitalu

2022-02-28 16:13

Samorząd Powiatu Iławskiego informuje, że wszystkie osoby narodowości ukraińskiej, które przekroczyły granicę polską 24 lutego i po tej dacie, mają zapewnioną opiekę zdrowotną oraz pełne prawo do leczenia szpitalnego w placówkach na terenie powiatu.

- Muszą one jednak posiadać dokument zaświadczający o przejściu przez punkt recepcyjny na granicy z datą 24.02 lub dni po tej dacie oraz jeśli to możliwe posiadać paszporty lub jakiekolwiek dokumenty tożsamości - informują urzędnicy. - Mowa o zaświadczeniu wystawionym przez Straż Graniczną RP lub odcisku stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające jej legalny pobyt na terytorium RP. Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

Powiatowy Szpital w Iławie zapewni obywatelom z Ukrainy świadczenia na tych samych zasadach jak obywatelom naszego kraju:

  • osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego mogą się zgłosić do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia obywatel Ukrainy może udać się po pomoc do  punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
  • w przypadku świadczeń specjalistycznych pacjent może zgłosić się do rejestracji poradni specjalistycznych

Ponadto Ministerstwo Zdrowia wprowadziło możliwość rozmawiania w języku ukraińskim na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu. Dzwoniąc pod numer 800 137 200, każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski w obawie przed rosyjską agresją, uzyska konsultację lekarską w ojczystym języku.  Teleplatforma Pierwszego Kontaktu działa w nocy, weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Iławie przygotowuje rozwiązania systemowe dotyczące możliwości wsparcia ze strony urzędu oraz dla osób, które zechcą i będą miały możliwość podjąć pracę. Na stronie urzędu są wszelkie informacje w języku ukraińskim. Te informacje znajdziecie pod tym linkiem warto go udostępniać uchodźcom. 

Express Biedrzyckiej - Tomasz Siemoniak: Rosja stoczyła się w czeluści

QUIZ. Smaki Ukrainy - rozpoznaj lub poznaj tradycyjne dania ukraińskie!

Pytanie 1 z 16
Zupa na mięsnym wywarze z warzywami, wśród których prym wiodą buraki to: