rodzina

i

Autor: Starostwo Iławskie

Charytatywnie

Rodzina zastępcza z Powiatu Iławskiego wyróżniona na arenie wojewódzkiej

2024-07-05 14:54

Za nami IX edycja Warmińsko – Mazurskiej Konferencji z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Olsztynie. Nagrodzoną rodziną zastępczą z powiatu iławskiego zostali Państwo Ewelina i Janusz Kalbarczyk, którzy od 2014 r. sprawują tę funkcję.

Ta konferencja organizowana jest od 2016 roku. Wręczane są tam statuetki „Diament Dobroci i Serca” dla rodzin zastępczych. Tegoroczną konferencję uświetniła swoją obecnością znana aktorka i aktywistka Magdalena Różczka, prowadząca fundację „Ukochani”, której głównym celem jest znalezienie rodzin zastępczych dzieciom, które tego potrzebują.

Nagrodzoną rodziną zastępcza z powiatu iławskiego zostali Państwo Ewelina i Janusz Kalbarczyk, którzy od 2014 r. sprawują tę funkcję.

„Z okazji dnia rodzicielstwa z prawdziwą przyjemnością pragniemy złożyć wyrazy uznania i szacunku wszystkim rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka za pełnienie tak odpowiedzialnej funkcji, za codziennie okazywaną pomoc i wsparcie wychowanków. Niesienie pomocy wymaga wrażliwości, empatii, szacunku, zrozumienia dla drugiego człowieka, jego potrzeb i problemów.  Bardzo dziękujemy, rodziny zastępcze pełnią bardzo ważną rolę wśród instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny.” – czytamy w liście gratulacyjnym.

Podczas konferencji w auli im. Anny Wasilewskiej swoje przemówienie wygłosił członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Robert Turlej. – Tegoroczny dzień rodzicielstwa zastępczego obchodzimy w szczególnym czasie – zaznaczył podczas swojego wystąpienia Robert Turlej. – Można odnieść wrażenie, że system sprawowania pieczy rodziny zastępczej znalazł się w centrum zainteresowania zarówno opinii publicznej, jak i instytucji, które są odpowiedzialne za jego funkcjonowanie. Coraz więcej mówi się o trudnościach tego systemu i coraz bardziej dostrzega się jego potrzeby. Szczególnie potrzebę rozwijania rodzicielstwa zastępczego. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współudziale samorządów i organizacji pozarządowych prowadzi obecnie intensywne prace związane z wprowadzaniem uregulowań prawnych, które poprawiły wydolność systemu pieczy zastępczej. Moim zdaniem rodzicielstwo zastępcze jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej szlachetnych funkcji, jakie można pełnić w życiu. To wielki trud i wyzwanie, któremu nie każdy jest w stanie sprostać. Potrzeba do tego ludzi pełnych empatii i wrażliwości, a jednocześnie odważnych i gotowych do poświęceń. Właśnie tacy ludzi są wśród nas.

Radio Eska: Krzysztof Rutkkowski zdradził swój sekret wiecznej młodości

Quiz. Imiona z polskich piosenek

Pytanie 1 z 15
„…, ach …, dziewczyno ratownika”