Wojsko Polskie zaprasza chętnych na trening

i

Autor: wojsko-polskie.pl Wojsko Polskie zaprasza chętnych na trening

Wojsko

Iławanie chętnie idą w kamasze. Powiat iławski wyróżniony

2023-10-06 16:04

Powiat iławski został wysoko oceniony za właściwie przygotowaną i przeprowadzoną kwalifikację wojskową na terenie powiatu. Stawiło się na niej ponad pół tysiąca osób.

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja organizowana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Szefem Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie. Konferencja poświęcona była podsumowaniu procesu organizacji i przebiegu tegorocznej kwalifikacji wojskowej oraz omówieniu przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

W Powiecie Iławskim kwalifikacja wojskowa była przeprowadzana od 17 maja do 16 czerwca 2023 roku, w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie. Powiatowa Komisja Lekarska w Iławie w czasie trwania kwalifikacji  odbyła 21 posiedzeń.  Łącznie przebadano 507 osób, z czego uznano za:

  • zdolnych (kat. A) – 411 osób,
  • czasowo niezdolnych (kat. B) – 19 osób,
  • niezdolnych (kat. D) – 46 osób,
  • trwale niezdolnych (kat. E) – 23 osoby.

Łącznie wydano 499 orzeczeń.

Nie stawiły się 124 osoby, z czego 90 to obecności nieusprawiedliwione, a 34 usprawiedliwione. Duża część osób, które miały obowiązek stawiennictwa przebywa obecnie poza granicami naszego kraju. Na dodatkowe badania specjalistyczne skierowano 46 osób.

W Starostwie Powiatowym w Iławie trwają już przygotowania do kolejnej kwalifikacji wojskowej, która odbędzie się w terminie 2 lutego – 30 kwietnia 2024 roku, a rocznikiem podstawowym będzie rocznik 2005.

Powiat iławski został wysoko oceniony za właściwie przygotowaną i przeprowadzoną kwalifikację wojskową na terenie powiatu i otrzymał wyróżnienie od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Szefa Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie. Wyróżnienie, w imieniu Starosty Powiatu Iławskiego Bartosza Bielawskiego, odebrał pracownik Starostwa Powiatowego w Iławie – Franciszek Jerzy Małek, będący uczestnikiem konferencji i pełniący obowiązki sekretarza Powiatowej Komisji Lekarskiej w Iławie, w czasie trwania kwalifikacji wojskowej.

Najlepsi wokaliści rockowi wszech czasów - Polska

Jak dobrze znasz współczesnych polskich pisarzy i ich dzieła? Mało kto ma komplet punktów!

Pytanie 1 z 10
Kto napisał "Tylko martwi nie kłamią"?