plakat

i

Autor: UM Iława

Iława na podium w Rankingu Gmin Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

2022-12-12 14:21

W Olsztynie odbyło się podsumowanie I Rankingu Gmin Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Na podstawie listy wskaźników dokonano analizy poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin

Ranking premiuje gminy o największym potencjale zarówno w sferze gospodarczej jak i społecznej. Pod uwagę brane są m.in.: dochody własne, wydatki inwestycyjne, poziom zadłużenia, pozyskane środki z Unii Europejskiej, a także środki przeznaczane na organizacje pozarządowe, ochronę środowiska, wyniki egzaminu ósmoklasisty czy wydatki na oświatę  i saldo migracji.

Ranking opracowywany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, która działa od 1989 roku i realizuje liczne projekty partnerskie w Polscei za granicą współpracując z przedstawicielami lokalnych instytucji samorządowych, reprezentantami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcamii społecznościami lokalnymi. Obecnie Fundacja posiada Ośrodki Regionalne w 14 województwach i jest  największą sieciową organizacją szkoleniowo-doradczą wspierającą samorządy terytorialne w Polsce.

– Nasze rankingi to rankingi zrównoważonego rozwoju. Bierzemy pod uwagę nie tylko wskaźniki ekonomiczne, lecz również społeczne i środowiskowe. Udział w naszych rankingach jest całkowicie bezpłatny - dodał Cezary Trutkowski – Prezes Zarządu FundacjiNagrodę za zajęcie III miejsca w kategorii Gminy Miejskie odebrała zastępczyni burmistrza  Dorota Kamińska.

W kategorii ogólnej miasto Iława uplasowało się na 6 miejscu w województwie na 114 badanych gmin.

-Wysokie miejsce w Rankingu to dla nas szczególne wyróżnienie, świadczy to bowiem o tym, że Iława na tle innych miast z naszego województwa jest na wysokim poziomie rozwoju społecznego i gospodarczego.  Jest to zasługa naszej całej administracji i wszystkich jednostek i spółek, ale także lokalnych przedsiębiorców i naszych mieszkańców. Jest to również zobowiązanie dla mnie, by dalej ciężko pracować i rozwijać naszą Iławę . To wyróżnienie to nagroda dla nas wszystkich. Dziękuję moim współpracownikom oraz wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie w sprawy naszego miasta. - podsumował burmistrz Dawid Kopaczewski.W uroczystości wzięli udział m.in. Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, dr Cezary Trutkowski – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Marta Siemieniuk – Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum oraz Marek Morze – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

NIEDZIELSKI: NADCHODZI SIÓDMA FALA, NIE BĘDZIE OBOSTRZEŃ

QUIZ. Kto prowadził ten teleturniej? Sprawdź, czy nie pomylisz prezenterów TV!

Pytanie 1 z 15
"Wielką grę" prowadziła: