wojsko

Żołnierze WOT ćwiczyli Anakondę

2023-05-11 7:00

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczęli udział w największym tegorocznym ćwiczeniu Sił Zbrojnych RP – ANAKONDA-23. Bierze w niej udział łącznie około 13 tysięcy polskich żołnierzy w tym Terytorialsi z 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz kilkuset przedstawicieli z państw NATO i krajów partnerskich.

Terytorialsi już po raz kolejny uczestniczą w tym ważnym ćwiczeniu. Do udziału w ANAKONDZIE-23 zostały zaangażowane brygady rozmieszczone wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski.

Wypadek, skażenie radiacyjne, ewakuacja mieszkańców czy przygotowanie zastępczych miejsc szpitalnych to epizody, które warmińsko-mazurscy Terytorialsi w ramach ćwiczenia "MIERZEJA-23" (MIERZEJA-23 ćwiczenia realizowane w ramach ćwiczenia z wojskami ANAKONDA-23) realizowanego przez władze samorządowe na terenie województwa warmińsko mazurskiego mają za sobą. W trakcie działań żołnierze pomagali zarówno w budowie zastępczych miejsc szpitalnych z wykorzystaniem obiektów publicznych jak i późniejszej segregacji poszkodowanych. W ćwiczeniu brały udział służby mundurowe stacjonujące na terenie powiatu działdowskiego i Elbląga, gdzie przeprowadzono ćwiczenia.

Scenariusz AN-23 przygotowywany jest w taki sposób, aby jak najbardziej przypominał rzeczywistą sytuację. Ponadto działania zaplanowane zostały z uwzględnieniem doświadczeń płynących z wojny trwającej w Ukrainie. Całość ćwiczenia wpisuje się w profil i dynamikę obecnych zagrożeń i dylematów strategiczno-operacyjnych, które występują wzdłuż wschodniej flanki NATO, w tym w szczególności w regionie Morza Bałtyckiego.

W czasie ćwiczenia żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej będą wspierać wojska operacyjne w działaniach taktycznych prowadzonych w rejonie odpowiedzialności jednostek WOT. Wyznaczone Grupy Rozpoznania Obrazowego poprowadzą obserwację z powietrza, a wyniki będą wykorzystane w działalności operacyjnej. Terytorialsi nawiążą też współdziałanie z funkcjonariuszami innych służb podległych pod MSWiA oraz z kluczowymi elementami układu pozamilitarnego z województw północnej, centralnej, a zwłaszcza wschodniej Polski.

ANAKONDA-23 jest przedsięwzięciem o charakterze defensywnym. Doskonali umiejętności i możliwości skutecznego działania Wojska Polskiego, jak i pozostałych służb mundurowych zaangażowanych w ćwiczenie. Jest ono bardzo istotne dla wszystkich obywateli, którzy chcą mieć pewność, że Państwo Polskie dobrze przygotowało się do obrony naszych granic. Motto tegorocznego ćwiczenia brzmi: Służymy, aby zwyciężać dla przyszłych pokoleń. My tworzymy zwycięstwo.

Te prezenty na Pierwszą Komunię to przesada! Polacy odpowiadają #EwelinaPyta

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Na 10 pytanie odpowiedzą tylko wybitni

Pytanie 1 z 10
W skład Beneluksu wchodzą: