Zapraszamy na spacer po Iławie. Jest nowa ścieżka dla pieszych, rowerzystów i rolkarzy

2021-11-15 13:43

Właśnie został mieszkańcom oficjalnie udostępniony kolejny odcinek ciągu rekreacyjnego nad Iławką.

Otoczone zielenią ścieżki rowerowe i spacerowe to świetna wiadomość dla Iławian – nowa infrastruktura doskonale uzupełnienia sieć istniejących tras i wyznacza kierunki na przyszłość.

Warto przy tym zdawać sobie sprawę, że tym razem beneficjentem działań są nie tylko mieszkańcy Iławy z gatunku Homo sapiens - mówi z uśmiechem Lech Pietrzak, Urząd Miasta Iławy. - Założeniem projektu było także wsparcie szeroko pojętej bioróżnorodności na terenie miasta i położono na to duży nacisk – zarówno podczas przygotowywania projektu, jak i jego realizacji. Już sam fakt przeznaczenia doliny Iławki na cele rekreacyjne postrzegać należy jako zysk dla przyrody – teren taki jest zabezpieczony przed zabudową w perspektywie najbliższych dziesięcioleci, a zieleń miejska, nawet pielęgnowana, to zupełnie inna jakość przyrodnicza niż zabudowa mieszkaniowa czy przemysłowa. Co więcej, niezabudowana i nieogrodzona dolina rzeki to naturalny korytarz w sercu miasta, element kluczowy dla ochrony przyrody. Nie ma co się oszukiwać – koszone trawniki to nie to samo co łąki, a porządkowane parki to nie lasy - dodaje.

Cóż zatem mogą zobaczyć na nowej ścieżce mieszkańcy Iławy? Najważniejszym elementem jest w tym wypadku „leśna ścieżka przyrodnicza” rozciągająca się między ulicą Sosnową, a aleją Jana Pawła II. Wzdłuż gruntowego szlaku ustawione są tablice z informacjami o przyrodzie a także elementy, które najpewniej ucieszą dzieci – dendrofon, leśna skocznia, tropy zwierząt. Ktoś mógłby powiedzieć, że tablice informacyjne to nic nowego, ot typowy element wielu ścieżek – ale iławskie tablice są wyjątkowe! Nie są to gotowe szablony wykorzystywane powszechnie w innych miejscach - treść tutejszych tablic została przygotowana specjalnie na potrzeby doliny Iławki. Co więcej, są na nich kody QR, które prowadzą do wersji audio, dzięki czemu ich wzbogaconą treść można odsłuchać w telefonie.

Idąc ścieżką nie sposób nie zauważyć rzeźby mrówki, która również jest unikatowa. Rzeźba przedstawia mrówkę rudnicę i choć jest dziełem artystycznym, to wykonana została tak, by oddać wszystkie najważniejsze cechy tego gatunku – jest tu odpowiednia liczba i kształt segmentów, czułków i odnóży. Dość powiedzieć, że specjalnie na potrzeby Iławy twórca korzystał z profesjonalnych publikacji entomologicznych. Nikt nie powinien mieć też problemów ze znalezieniem pierwowzorów rzeźby, bo rudnice przemierzają leśne szlaki wokół Iławki.

Oczywiście są też elementy służące bezpośrednio zwierzętom. W lesie pojawiły się budki dla ptaków i nietoperzy, sterty gałęzi dla zimujących jeży i drobnych zwierząt, hotele dla owadów, a także gliniane konstrukcje dla owadów – kolejna wyjątkowa w naszym regionie konstrukcja. Zadaszone, wypełnione słupy z pewnością przyciągną uwagę i mogą być wzorem i pomysłem na ciekawe zaaranżowanie ogrodu.

Nietypowe są także same trawniki i zieleńce. Nie są to powszechnie spotykane mieszanki traw przeznaczonych na trawniki i projektując je nie kierowano się jedynie estetyką. Tereny zielone obsiane zostały specjalnie opracowanymi mieszankami, które w maksymalny sposób mają odtwarzać siedliska naturalne i nie zawierały obcych gatunków, które choć barwne i przyciągające oko, niejednokrotnie są groźne dla naszej przyrody. Na części terenu urządzono specjalne łąki kwietne z rodzimymi trawami i roślinami kwiatowymi, które mają służyć owadom. Uzyskanie odpowiednich mieszanek jest nie małym wyzwaniem, wysiewa się je znacznie rzadziej niż zwykły trawnik, a efekt nie zawsze jest natychmiastowy. Część z naszych rodzimych gatunków to rośliny wieloletnie, które nie koniecznie pojawią się natychmiast po ukończeniu. Warto jednak zachować cierpliwość, by cieszyć się z typowej dla naszego terenu łąki świeżej. Dużo dodatkowych starań włożono też w proces budowy – wycinkę drzew ograniczono do niezbędnego minimum, pozostawiono w szuwarze duże pnie drzew, cały teren ogrodzono aby na budowie nie ginęły drobne zwierzęta. Wszystko to po to, by na koniec stworzyć miejsce, które umożliwi wspólną egzystencję ludzi i przyrody.

Gwiazda TVP Ida Nowakowska nie pozwala dziecku oglądać telewizji

QUIZ. Radiowozy Milicji i Policji. Znasz te auta?

Pytanie 1 z 15
Podstawowym autem w barwach Milicji był: