wojsko

Wystartowała kwalifikacja wojskowa w Iławie

2023-05-18 10:28

17 maja 2023 rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu iławskiego. Powiatowa Komisja Lekarska w Iławie, mieszcząca się w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, przy ul. Andersa 2A (wejście od tyłu) przyjmować będzie do 16 czerwca br.

Tradycyjnie przed komisją lekarską przyjmującą w budynku iławskiego starostwa, stawiają się mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

Osoby stające do kwalifikacji wojskowej w imieniu Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie powitał Szef Wydziału Rekrutacji i Promocji WCR mjr Mariusz KOWALEWSKI, który przedstawił jej cel i przebieg, a na zakończenie wręczył zestawy materiałów promocyjnych trzem osobom, które jako pierwsze w tym roku stawiły się do spełnienia tego obywatelskiego obowiązku.

Tak jak co roku, w ramach kwalifikacji wojskowej Przedstawiciele Szefa WCR w Ostródzie wspólnie z żołnierzami z jednostek wojskowych z 16 DZ oraz 4. W-M BOT prowadzić będą akcję promocyjną w zakresie powołania do ochotniczych form służby wojskowej. Żołnierze opowiedzą o własnych doświadczeniach, dostępnych ścieżkach kariery i perspektywach rozwoju oraz przekażą odpowiednie materiały promocyjno – informacyjne.

Plan kwalifikacji wojskowej w Powiatowej Komisji Lekarskiej w Iławie 17.05-16.06.2023 r.:

 • Miasto i Gmina Susz 17-19.05.2023 r.
 • Miasto i Gmina Zalewo 22-23.05.2023 r.
 • Miasto i Gmina Kisielice 23-24.05.2023 r.
 • Gmina Lubawa 25-29.05.2023 r.
 • Miasto Lubawa 29-30.05.2023 r.
 • Miasto Iława 31.05-07.06.2023 r.
 • Gmina Iława 12-14.06.2023 r.
 • Powiat - Kobiety 15.06.2023 r.
 • Dzień dodatkowy 16.06.2023 r.

Miejsce stawiennictwa: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Gen. Władysława Andersa 2A.

Przypominamy, że każda osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • dokumentację medyczną, tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeśli była takim badaniom poddawana),
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

W przypadku braku możliwości stawiennictwa w określonym terminie prosimy o kontakt z właściwym terytorialnie urzędem miasta lub gminy.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

M jak miłość. Sylwia po porażce z Wernerem w sądzie zakończy ich romans!

Quiz. Światowe gwiazdy i ich polskie korzenie. Co wiesz na ich temat?

Pytanie 1 z 10
Steven Tyler, amerykański wokalista mający polskie korzenie, jest liderem grupy: