Wyniki 6 edycji Programu Inwestycji Strategicznych

i

Autor: BGK / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

pieniądze dla samorządów

Wyniki 6 edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Pieniądze na inwestycje w Iławie, powiecie iławskim, nowomiejskim i ostródzkim

2023-09-16 15:09

Znane są już wyniki 6 edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów, w których działały państwowe gospodarstwa rolne. 1732 jednostkom samorządu terytorialnego (JST i związkom) przyznano dofinansowanie na realizację 2035 inwestycji.

Wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju jest jednym z głównych celów Programu Inwestycji Strategicznych. Specjalna edycja dla samorządów popegeerowskich pomoże w wyrównywaniu ich szans rozwojowych i poprawi spójność społeczną i terytorialną kraju.

Najwięcej środków rząd przeznaczy na kolejno:

 • infrastrukturę drogową (ponad 2 mld zł),
 • inwestycje wodno-kanalizacyjne (prawie 600 mln zł),
 • infrastrukturę społeczną (ponad 350 mln zł)
 • sportową (ponad 300 mln zł).

Gminy, powiaty, związki międzygminne i powiatowo-gminne mogły w tym naborze składać wnioski o dofinansowanie inwestycji z 36 obszarów gospodarki. Każda taka JST mogła złożyć dwa wnioski. Przyznane dofinansowanie może pokryć maksymalnie 98 proc. kosztów inwestycji, oznacza to, że samorządy będą musiały wnieść minimum 2 proc. udziału własnego.

Zgodnie z regulaminem programu, o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów w oparciu o rekomendację komisji powołanej przy KPRM. Na tej podstawie Bank Gospodarstwa Krajowego wystawi wstępne promesy inwestycyjne dla samorządów, a te uruchomią przetargi w ciągu maksymalnie dziewięciu miesięcy od ich otrzymania.

Na co pieniądze z VI edycji Programu Inwestycji Strategicznych

Bezzwrotne dofinansowanie otrzyma 2035 inwestycji. Rząd przekaże na ten cel 4,5 mld zł z budżetu państwa. To jeszcze większa kwota niż w poprzedniej edycji skierowanej do regionów po dawnych PGR-ach. Dzięki środkom z tej edycji powstanie ponad:

 • 1000 dróg,
 • 260 boisk i obiektów sportowych,
 • 220 żłobków i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi,
 • 350 szkół,
 • 45 siłowni plenerowych,
 • 150 budynków i infrastruktury towarzyszącej Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • 60 ośrodków Senior+,
 • 300 świetlic i domów kultury.

Pieniądze dla Iławy i powiatu iławskiego

W powiecie iławskim pieniądze na realizację otrzymały następujące inwestycje.

 • Gmina Miejska Iława - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Szkoły Podstawowej przy ul. Ziemowita w Iławie 1 470 000,00
 • Gmina Kisielice - Przebudowa drogi w msc. Jędrychowo- etap nr 1 oraz etap nr 2 1 960 000,00
 • Gmina Iława - Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej na stacjach uzdatniania wody w gminie Iława 2 000 000,00
 • Gmina Susz - Przebudowa ulicy Bałtyckiej wraz z budową/przebudową kanalizacji deszczowej 2 000 000,00
 • Gmina Lubawa - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rożentalu 2 000 000,00
 • Gmina Miejska Lubawa - Budowa ul. Polnej w Lubawie – etap I 3 590 430,40
 • Powiat iławski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Złotowo - Pietrzwałd - Ryn na odc. Złotowo - Wałdyki 2 000 000,00
 • Gmina Zalewo - Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zalewo 2 548 000,00

Pieniądze dla powiatu nowomiejskiego

 • Gmina Kurzętnik - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlico-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim 1 470 000,00
 • Gmina Grodziczno - Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Wel w miejscowości Trzcin Gmina Grodziczno 1 176 000,00
 • Powiat nowomiejski - Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. 1 800 000,00
 • Gmina Nowe Miasto Lubawskie - Budowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach 1 470 000,00
 • Gmina Biskupiec - REMONT SZKÓŁ Z TERENU GMINY BISKUPIEC 4 980 000,00
 • Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie - Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim 1 470 000,00

Pieniądze dla powiatu ostródzkiego

 • Gmina Miłomłyn - Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasłęckiej w Miłomłynie 1 862 000,00
 • Gmina Małdyty - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Małdyty 1 960 000,00
 • Powiat ostródzki - Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo - Gierzwałd 1 924 771,94
 • Gmina Miłakowo - Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarach miejskich i wiejskich popegeerowskiej Gminy Miłakowo 2 450 000,00
 • Gmina Miejska Ostróda - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy 2 646 000,00
 • Powiat ostródzki - Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N w miejscowości Markowo 2 864 966,30
 • Gmina Grunwald - Modernizacja Hydroforni GRUNWALD 1 725 000,00
 • Gmina Dąbrówno - Przebudowa 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno 1 519 000,00
 • Gmina Ostróda - Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo 4 900 000,00
 • Gmina Łukta - Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 152013N Wynki – Dąg w Gminie Łukta 3 871 000,00

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

Dotychczas rozstrzygnięto już V edycji. Na ten cel przeznaczono do tej pory 63,4 mld zł.

 • I i II edycja programu była przeznaczona dla wszystkich samorządów w całej Polsce;
 • III edycja była zaadresowana do obszarów popegeerowskich;
 • IV edycja była wsparciem dla gmin uzdrowiskowych;
 • V edycja miała na celu rozwój stref przemysłowych w samorządach.

Wciąż trwa nabór do IX edycji Programu Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę.

O bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy oraz związki międzygminne, na realizację zadań z obszaru modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Wnioski można składać do 18 września 2023 r. do godz. 17.00.

Pani Gizela, która obroniła bank laską przed ukraińską napastniczą przed śmiercią zrobiła coś niezwykłego

QUIZ: Czarne charaktery z Wiedźmina

Pytanie 1 z 10
Który z antagonistów miał siwe wąsy i wodniste oczy?