sp3 iława

i

Autor: UM Iława

Władze Iławy - szkoły już gotowe na nowy rok, będą zmiany!

2020-08-26 11:10

Za nami wakacji trudny czas nauki zdalnej uczniów i świadomość, jak bardzo dzieci i młodzież potrzebują kontaktu ze swoimi rówieśnikami, nauczycielami i szkołą. Po wielu rozważaniach oraz rozmowach przeprowadzonych z dyrektorami placówek miejskich, decyzją burmistrza 1. września iławskie szkoły podstawowe rozpoczynają pracę w systemie stacjonarnym.

Bazując na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, rekomendacjach Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowane zostały procedury zapewniające uczniom i nauczycielom możliwie bezpieczne warunki do nauki i pracy.

- Postawiliśmy na bezpieczeństwo i nowe rozwiązania, tak w zakresie organizacji samej nauki jak i wyposażenia placówek. Iławskie szkoły podstawowe są gotowe na rozpoczęcie roku szkolnego - mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

- Zaczęliśmy od prozaicznych, ale w naszej ocenie ważnych spraw. Jedną z pierwszych rzeczy był zakup podajników do jednorazowych ręczników, mydła, środków dezynfekcyjnych, który pozwala na bezdotykową obsługę. Zapewniliśmy środki ochrony osobistej, maski, przyłbice, fartuchy, osłony, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do utrzymania reżimu sanitarnego - wyjaśnia zastępca burmistrza Dorota Kamińska.

Czy iławskie szkoły są gotowe na zmiany?

Zdecydowanie tak. Tu ogromną pracę wykonali dyrektorzy szkół ze swoimi zastępcami oraz pracownicy obsługi, którzy wykonali wielką pracę adaptując te budynki, które są do zasad reżimu sanitarnego- dodaje Kamińska.

Zmiany organizacji pracy szkół, dostosowane plany zajęć uczniów, pozwolą na realizację obowiązku szkolnego, przygotowane procedury ułatwia poruszanie się w nowej rzeczywistości szkolnej zarówno uczniom jak i nauczycielom.

Poza lekcjami informatyki i wychowania fizycznego, uczniowie będą korzystali z jednej sali. Nauczyciele będą przemieszczali się do uczniów, szkoły będą podzielone na strefy, które ograniczały będą możliwość kontaktu uczniów między sobą.

W każdej szkole będzie wyglądało to nieco inaczej. Zasadą jest ograniczenie komunikacji między piętrami, bryłami budynków, uruchomienie wszystkich wejść pozwalające na zachowanie porządku przemieszczania się. Wszystko po to, aby w maksymalny sposób zapewnić zachowanie dystansu i uniknąć chaosu w szkole.

Dodatkowo uczniowie będą mieli wydłużane przerwy na zjedzenie posiłku, uczniowie młodsi mogą mieć zapewnione spożywanie posiłków w czasie lekcji. Inaczej będą funkcjonowały szkolne szatnie. Uczniowie będą zobowiązani do noszenia maseczek poza salą lekcyjną. Gabinety będą poddawane dezynfekcji przy zmianie korzystających z nich uczniów.

Kto będzie miał wstęp na teren szkoły?

Tylko i wyłącznie uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Ze względów bezpieczeństwa osoby trzecie nie będą miały wstępu. Tu największy niepokój może wzbudzać decyzja o ograniczeniach wejścia rodziców, nie mniej musimy się na ten krok zdecydować, by ograniczyć konsekwencje ewentualnej transmisji wirusa - wyjaśnia burmistrz Kopaczewski.

Podobnie w pierwszym okresie zostanie wyłączona możliwość udostępniania, wynajmowania pomieszczeń szkolnym innym podmiotom, stowarzyszeniom, osobom fizycznym, by w pierwszym okresie skupić się na organizacji zajęć dla uczniów i dopracować wdrażane procedury.

Trochę niedogodności może pojawić się w związku z koniecznością wydłużenia przerw i co za tym idzie, wydłużeniem czasu pobytu uczniów w szkole. To będą nieznaczące wydłużenia i dotyczyć będą tylko części szkół. Tam, gdzie liczba oddziałów nie przekracza liczby sal lekcyjnych, tego problemu nie powinno być - mówi zastępca burmistrza Dorota Kamińska.

Co w sytuacji podejrzenia wirusa?

Zgodnie z rekomendacjami GIS w szkołach będzie wyznaczone pomieszczenie, do którego będzie przenoszone dziecko w sytuacji podejrzenia u niego zakażenie COVID 19, w przypadku gorączki, kaszlu, pojawieniu się niejednoznacznych objawów.

Każdorazowo w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u ucznia, będą informowani rodzice, którzy będą zobowiązani do zabrania dziecka ze szkoły i udania się z nim do lekarza.

W przypadku potwierdzenia przez lekarza zachorowania, rodzice lub Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna powiadamiają szkołę. O dalszym postępowaniu decyduje PSSE, która dokonuje oceny sytuacji i powiadamia szkołę o ewentualnej konieczności podjęcia kolejnych kroków, w tym także zawieszenia pracy szkoły i kierowania uczniów do nauki zdalnej. W sytuacji zwiększenie się zagrożenia epidemicznego dyrektorzy szkół po uzgodnieniu z Urzędem Miasta i zaopiniowaniu przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, będą mogli podjąć decyzję o nauczaniu zdalnym, czy mieszanym (hybrydowym).

Trudno założyć, że podjęte kroki wyeliminują ryzyko epidemiczne. Na pewno jednak zrobione zostało wszystko, by to ryzyko zminimalizować. Dużo będzie też zależało od nas samych tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i naszej odpowiedzialności nie tylko w przestrzeni szkolnej ale w ogóle.

Pamiętajmy, że to jak podejdziemy do tych obostrzeń, jak dostosujemy się do wyznaczonych reguł, zadecyduje o naszym bezpieczeństwie.

Mimo wyjątkowego trudnego powrotu do szkoły wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy dużo zapału, na początek nieco cierpliwości, a później już samych sukcesów! Trzymamy kciuki!

Powrót do szkoły 2020 - sprawdź, czy jesteś gotowy na nadchodzący rok szkolny!

Pytanie 1 z 10
Co oznacza w języku polskim słowo NECESSARY?
Fryzura do szkoły