PSZOK Iława

i

Autor: UM Iława

W PSZOK-u przyjmują już opony. Podpowiadamy jakie i maksymalnie ile sztuk

2020-05-15 13:40

Przekręciliście już opony na letnie? Teraz możecie te stare oddać do PSZOK-ów, czyli Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów, w których stopniowo ilość przyjmowanych odpadów jest zwiększana.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów, w nich przyjmowane są nietypowe odpady od mieszkańców, a następnie jadą z gmin do centrum segregacji - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Rudnie, prowadzonego przez Związek Gmin Czyste Środowisko.

Zgodnie z informacją od Kierownika Działu Gospodarowania Odpadami Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. - Tomasza Klimeckiego od teraz, od mieszkańców z terenu ZG oprócz:

  • mebli domowych,
  • elektrośmieci,
  • odpadów budowlanych (poremontowych, wyłącznie z remontów wykonywanych przez mieszkańców we własnym zakresie)

Przyjmowane będą również:

  • opony (pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) – maksymalnie 4 sztuki w ciągu roku na daną nieruchomość

PSZOK w Iławie znajdujący się na końcu ulicy Komunalnej, działa nadal w następujących dniach i godzinach:

  • Poniedziałek, środa, piątek, w godz. 12'-16'

Przypominamy, że odwiedzając iławski PSZOK oraz podobne w Lipowcu, w Półwsi i w Zakładzie w Rudnie należy przestrzegać tych zasad:

  • od mieszkańców przyjmowane będą tylko następujące odpady: meble domowe, elektrośmieci, odpady budowlane (poremontowe, wyłącznie z remontów wykonywanych przez mieszkańców we własnym zakresie), opony (pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) – maksymalnie 4 sztuki w ciągu roku na daną nieruchomość
  • na PSZOK-u może przebywać tylko jedna osoba zdająca odpady, pozostałe osoby oczekują na zewnątrz;
  • mieszkańcy bezwzględnie muszą przestrzegać procedur, nakazów i zakazów obowiązujących na PSZOK w tym bezwzględnego poruszania się w maseczkach i rękawiczkach ochronnych
  • mieszkańcy bezwzględnie powinni stosować się do poleceń pracowników obsługi  w przypadku łamania procedur pracownicy odmówią przyjęcia odpadów i cofną taką osobę z terenu PSZOK-u bez rozładunku odpadów.

Jeśli nowy tydzień przyniesie jakieś zmiany, na pewno o tym poinformujemy.
Jeśli macie dodatkowe pytania o odpady, możecie zadzwonić do obsługi punktu: 89 670-90-26

PSZOK Iława1

i

Autor: UM Iława