Umowy na przebudowę i remonty dróg podpisane

i

Autor: pixabay zdjęcie ilustracyjne

Umowy na przebudowę i remonty dróg podpisane

2022-04-14 13:11

12 kwietnia 2022 r. zostały podpisane umowy na przebudowę i remonty dróg gminnych. Umowy z przedstawicielami wykonawców podpisał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński przy kontrasygnacie Skarbnik gminy Marleny Baranowicz-Rak.

W ramach pierwszej umowy zostanie przebudowana droga gminna Kamień Mały-Szałkowo o długości ponad 2000 m. Wartość inwestycji wyniesie ponad 1 mln 300 tys. zł.

Druga podpisana tego dnia umowa dotyczy przebudowy drogi gminnej w Ząbrowie, ul. Leśnej. W ramach zadania zostanie przebudowana droga o długości ponad 2000 m, a jego wartość wyniesie nieco ponad 800 tys. złotych.

Na oba zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% wartości całej inwestycji. Zadania zostaną zrealizowane w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umów. Wykonawcą obu inwestycji będzie firma „Mar-Dar”.

Również tego samego dnia zostały podpisane dwie umowy na regenerację dróg gminnych. W ramach pierwszej umowy zostanie zregenerowana nawierzchnia drogi w Kałdunach o długości 450 m. Wartość zadania wyniesie niespełna 72 tys. złotych i zostanie zrealizowane w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

Druga umowa dotyczy przeprowadzenia remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej „Remonterem” wymagających naprawy dróg znajdujących się na terenie gminy. W jej ramach zostanie naprawionych ok. 5 000 mkw. dróg. Wartość umowy wyniesie maksymalnie niecałe 154 tys. złotych i zostanie ona zrealizowana w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

Umowy na przebudowę i remonty dróg podpisane

i

Autor: UG Iława

QUIZ. Skąd pochodzą najsłynniejsze tańce? Taniec radości od 7/10

Pytanie 1 z 10
Zaczynamy! Z jakiego kraju pochodzi samba?
Poradnik Zdrowie: uchodźcy z Ukrainy, cz. 3

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na online@grupazpr.pl!