Ogromny zastrzyk gotówki dla województwa śląskiego. Pół miliarda złotych od rządu! Na co pójdą pieniądze?

i

Autor: Pixabay.com / Zdjęcie ilustracyjne

Tylko Lubawa i Zalewo dostały pieniądze. Na co zostaną wydane?

2020-12-09 14:19

Setki projektów samorządów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego walczyło o dotacje w ramach kolejnego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze udało się pozyskać na 91 inwestycji, niestety tylko na dwie w powiecie iławskim.

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu. Wśród 91 dofinansowanych inwestycji są dwie z powiatu iławskiego.

Lubawa otrzyma 3 mln zł na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie. W ramach prac wykonane zostaną dwie przybudówki: przy wejściu głównym oraz przy ewakuacyjnej klatce schodowej w skrzydle dydaktycznym. Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (poprzez budowę dźwigu osobowego i podjazdów) i wymagań ochrony.

Zalewo otrzyma 650 tysięcy na rozbudowanie oświetlenie drogowego. Wykorzystane zostaną energooszczędne oprawy oświetleniowe typu LED. W ramach zadania przewiduje się montaż nowych słupów i opraw oświetleniowych na terenie 18 miejscowości zlokalizowanych na terenie Gminy Zalewo. Na terenach nieobjętych istniejącą siecią elektroenergetyczną planowana jest natomiast budowa hybrydowych lamp solarnych (zasilanych energią słoneczną i wiatrową).

QUIZ. Słynne teleturnieje lat 90. Pamiętacie je jeszcze?

Pytanie 1 z 15
"Wielką grę" prowadziła...
Maciej Hamankiewicz: Badania pokazują, że szczepionka na covid jest względnie bezpieczna [Super Raport]