szczepienia iława

i

Autor: arch Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

Szczepienia przeciw Covid-19 w Iławie. Co powinniśmy wiedzieć?

2021-01-18 13:24

Z-ca burmistrza Iławy Dorota Kamińska odpowiada na najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania dotyczące akcji szczepień przeciw koronawirusowi. Warto zapoznać się z tekstem, jest w nim sporo przydatnych informacji.

Pani burmistrz, rusza Narodowy Program Szczepień, jak wygląda jego start w naszym mieście?

W pierwszej kolejności są szczepieni mieszkańcy z grupy „0”, czyli pracownicy sektora ochrony zdrowia, domów pomocy społecznej oraz ośrodków pomocy społecznej. Z informacji uzyskanej ze szpitala wiemy, że jest to grupa około tysiąca osób. Dodam, że w trakcie szczepień są obecnie także pracownicy MOPS w Iławie.

Jaki jest harmonogram rejestracji szczepień?

Od 15 stycznia rusza rejestracja i umawianie na szczepienia mieszkańców powyżej 80 roku życia, 22 stycznia będą mogły się rejestrować osoby powyżej 70 roku życia. Pragnę także zaznaczyć, że od 15 stycznia wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 18. rok życia mogą zgłosić chęć szczepienia na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie. W momencie uruchomienia rejestracji dla swojej grupy szczepiennej wszyscy zgłoszeni otrzymają drogą elektroniczną powiadomienie o możliwości umówienia terminu i otrzymania e-skierowania.

Kiedy możemy spodziewać się pierwszych szczepień w Iławie, poza grupą „0”?

Już w styczniu będą szczepieni mieszkańcy z grupy „1” tj. seniorzy powyżej 60 roku życia, zaczynając od najstarszych, służby mundurowe, nauczyciele oraz pensjonariusze DPS i Zakładów Opiekuńczo- leczniczych.

W dalszej kolejności szczepione będą  osoby z grupy „2”poniżej 60 roku życia z chorobami przewlekłymi, m.in.: przewlekłą chorobą nerek, cukrzycą, POChP, deficytami neurologicznymi, chorobami płuc, chorobami nowotworowymi, chorobami naczyń mózgowych, nadciśnieniem tętniczym, niedoborem odporności, chorobami układu sercowo – naczyniowego, przewlekłymi chorobami wątroby, otyłością, chorobami związanymi z uzależnieniem od nikotyny, astmą oskrzelową, talasemią, mukowiscydozą, anemią sierpowatą. Katalog chorób będzie aktualizowany w miarę pojawiania się nowych badań w tym zakresie.

Grupa „3” to ostatni etap szczepień, a w niej przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i powszechne szczepienia całej populacji.

W Iławie mamy dwa punkty szczepień przeciw COVID-19. Jak się zarejestrować?

Rejestracja i umówienie się mieszkańców na szczepienie będzie odbywała się na trzy sposoby:

  • za pośrednictwem numeru dedykowanego szczepieniom 989,
  • poprzez e-rejestrację na stronie https://pacjent.gov.pl/, która skieruje nas do Internetowego Konta Pacjenta,
  • w punktach szczepień i placówkach podstawowej opieki zdrowotnej,  w naszym mieście jest to: NZOZ Rodzina, Powiatowy Szpital im. W. Biegańskiego.

NZOZ Rodzina zadeklarował pełną gotowość do szczepienia mieszkańców, uruchomienia rejestracji i umawiania osób zainteresowanych szczepieniem. Mieszkańcy będą mogli dzwonić na numer tel. 89 649 22 60, czynny codziennie od 9.00 do 14.00. Szpital Powiatowy deklaruje, że już 28 stycznia rozpocznie realizację szczepień. Mieszkańcy mogą dzwonić i rejestrować się pod numer tel. 518 702 453.

Jak kształtuje się liczbowo „1” grupa szczepienna?

W Iławie mamy zameldowanych na pobyt stały i czasowy 9580 osób powyżej 60 r.ż., z czego 2960 to osoby w grupie szczepień 70+ i 1534 osoby w grupie szczepień 80+, w sumie mamy 26526 dorosłych mieszkańców, którzy będą mogli skorzystać ze szczepień.

Czy na tak dużą ilość osób 2 punkty szczepień będą wystarczające?

W tej chwili problemem nie jest liczba punktów szczepień, tylko liczba szczepionek, która na razie jest bardzo niewielka. Pula dostępnych szczepień w pierwszym okresie jest oszacowana na 30 tygodniowo dla każdego punktu szczepień. To oznacza, że w początkowym okresie, w Iławie będziemy mogli zaszczepić tylko 60 mieszkańców tygodniowo. Nie wlicza się w to szczepień zbiorowych. Liczymy, że wprowadzenie na rynek kolejnych producentów szczepionek, ułatwi do nich dostęp. Z uwagi na tak małą liczbę szczepionek w początkowym okresie rejestrowanie bezpośrednio w punktach szczepień będzie prawdopodobnie najdogodniejszą formą dla mieszkańców. Tym bardziej, że jako pierwsi są rejestrowani seniorzy powyżej 70 i 80 r.ż. Jest to grupa mieszkańców, która najsłabiej radzi sobie z elektroniczną usługą obsługi klienta i preferuje tradycyjną formę rejestracji.

Czy należy jakoś specjalnie przygotować się do szczepienia?

W tym miejscu zwracam się do naszych mieszkańców z apelem, o przygotowanie się do szczepień. Zabranie ze sobą wypełnionego kwestionariusza wywiadu przesiewowego oraz przeczytanie informacji na temat szczepienia. W warunkach domowych macie Państwo więcej czasu na zapoznanie się charakterystyką szczepionki, kwestionariuszem wywiadu i na jego wypełnienie, co może usprawnić organizację szczepienia. Wątpliwości zawsze będzie mógł wyjaśnić lekarz w punkcie szczepień. Ważne jest również dostosowywanie się do umówionych terminów. Z uwagi na wymagania związane ze sposobem przechowywania i wykorzystania szczepionek musimy wszyscy dołożyć starań, aby szczepienia przebiegały sprawnie i mogło z nich skorzystać jak najwięcej osób. 

Informacje i  kwestionariusze są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciwko-covid-19

Pani burmistrz przyzna Pani, że jest to dość dużo informacji na raz, w szczególności dla osób starszych, które mogą czuć się trochę zagubione?

Zgadza się, jednakże postaramy się wspierać seniorów w tym procesie. W razie pytań dotyczących Narodowego Programu Szczepień, cały czas do dyspozycji będzie Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych, pracownicy MOPS oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM w Iławie. Koordynacją tych działań będzie zajmowała się Pani Monika Kowalska – Kastrau, Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych. Dodam też, że jako urząd jesteśmy w stałym kontakcie ze Szpitalem Powiatowym, PPSSE w Iławie oraz NZOZ Rodzina i na bieżąco będziemy informować naszych mieszkańców o dostępności szczepień i ich organizacji. Mieszkańcy będą mogli znaleźć informacje na tablicach Burmistrza Miasta Iławy, stronach internetowych, w mediach społecznościowych i lokalnych oraz w publikacjach podmiotów wykonujących szczepienia. Informacje dostępne będą także  na stronach NZOZ Rodzina w Iławie http://ozrodzina.pl/ oraz Szpitala Powiatowego im. W Biegańskiego http://www.szpital.ilawa.pl/

na podst. materiałów Urzędu Miasta w Iławie

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Komplet punktów tylko dla omnibusów

Pytanie 1 z 10
Która planeta jest nazywana Gwiazdą Poranną?
Dziewczyna Piotra Żyły w samych MAJTKACH i bluzie pisze o gorącym weekendzie!