Egzamin Óśmoklasisty

i

Autor: pixabay zdjęcie ilustracyjne

Startuje Egzamin Ósmoklasisty. Dane z powiatu iławskiego

2022-05-24 10:00

Po maturzystach teraz czas na maraton egzaminacyjny młodszych uczniów. Tu z powodu łączenia roczników, egzaminy w całej Polsce pisze rekordowa ilość uczniów.

Dla ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju we wtorek o 9.00 egzaminem pisemnym z języka polskiego rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Jest on trzydniowy: w każdym dniu uczniowie będą zdawać z innego przedmiotu.

Do egzaminu ósmoklasisty ma przystąpić w tym roku także ok. 7,1 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego.

Egzamin z języka polskiego składa się z dwóch części. Uczniowie muszą rozwiązać test (zadania zamknięte i otwarte) i napisać wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów – o charakterze argumentacyjnym lub o charakterze twórczym.

Egzamin potrwa 120 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 180 minut. Dla uczniów z Ukrainy egzamin może być przedłużony do 210 minut

W środę ósmoklasiści pisać będą egzamin pisemny z matematyki, a w czwartek egzamin z języka obcego

Podobnie jak w ubiegłym roku egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, ogłoszonych w grudniu 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Dla uczniów z Ukrainy wprowadzono pewne dodatkowe dostosowania

To m.in. wydłużenie czasu na egzaminie z języka polskiego oraz tłumaczenie arkuszy egzaminacyjnych z matematyki i języka obcego (w przypadku matematyki zarówno zadań jak i instrukcji, w przypadku języka obcego – instrukcji). Na egzaminie z polskiego uczniowie z Ukrainy będą musieli udzielać odpowiedzi po polsku, na matematyce będą mogli zapisywać rozwiązania zadań po ukraińsku, a na języku obcym – w języku obcym i po ukraińsku.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki poznamy 1 lipca br. Zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 8 lipca br.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 13-15 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Egzaminu ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji – wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Przeprowadzany jest po raz czwarty. Pierwszy raz uczniowie klas VIII zdawali go w 2019 r. (PAP)

Dane z powiatu iławskiego

Jak podaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna z Łomży, której podlegają również szkoły powiatu iławskiego, z 38 szkół w powiecie do egzaminów przystępuje 1 340 uczniów.

liczba uczniów

i

Autor: OKE Łomża

Zestawy dostosowane do uczniów

Wydano wiele różnych zestawów egzaminacyjnych, podzielonych według uczniów z wieloma niepełnosprawnościami. W województwie warmińsko-mazurskim to po ponad 17 tys. zestawów standardowych z każdego z przedmiotów, po prawie 400 zestawów dla uczniówz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, po ponad 200 zestawów dla uczniówz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

zestawy egzaminacyjne 8 kl w-m

i

Autor: OKE Łomża

W językach przoduje angielski

Jeśli chodzi o uczniów zgłoszonych do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, z uwzględnieniem poszczególnych języków , w województwie warmińsko-mazurskim na pierwszym miejscu nie ma niespodzianek-rządzi angielski (prawie 18 tys uczniów). Zanim długo nic i kolejno:

  • Język niemiecki (602 uczniów),
  • Język rosyjski (20),
  • Język francuski (1),
  • Język hiszpański (1),
  • Język włoski (0)

QUIZ. Dokończ sławny cytat, który zmienił świat! Ekstremalnie trudny test! 8/10 tylko dla orłów

Pytanie 1 z 10
Józef Małgorzewski, Polskie Radio: "A więc wojna! Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia..."
PUTIN chce ZAATAKOWAĆ POLSKĘ! Reporter WOJENNY POTWIERDZA

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: online@grupazpr.pl