starosta iławski

i

Autor: Fot. www.powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)

Starosta iławski: Mam nadzieję, że w tym roku wrócimy już do normalności [Wywiad]

2021-02-24 13:38

Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski podsumował rok 2020, który upłynął w cieniu pandemii. Przedstawił także plan działania na rok 2021.

Panie Starosto, w grudniu informował Pan publicznie o zakażeniu koronawirusem. Jak przeszedł Pan Covid-19 i jak się Pan czuje dziś?

– Teraz już dobrze się czuję, ale przebieg choroby nie był wcale łagodny. W pierwszym tygodniu choroba miała faktycznie dość łagodny przebieg. Natomiast w drugim tygodniu objawy się nasiliły i były zdecydowanie bardziej uciążliwe.  Jest to poważna choroba i przestrzegam wszystkich przed lekceważeniem jej.

Czy mimo, że przeszedł Pan Covid-19 zamierza się Pan zaszczepić?

– Naturalnie, zrobię to, kiedy tylko przyjdzie na mnie kolej. Nic jednak nie wskazuje na to, by stało się to w najbliższym czasie. Złożyłem stosowną deklaracje na stronie Ministerstwa Zdrowia pacjent.gov.pl, podobnie jak tysiące innych ludzi i czekam.

Bieżące sprawy związane z pandemią wciąż są na pierwszym miejscu. Kilka miesięcy temu ognisko zakażeń w DPS Iława, całkiem niedawno także w Domu Pomocy Społecznej w Suszu, który długo bronił się przed wirusem. Zakażeni pensjonariusze i personel, poważne zachwianie kadrowe. Czy sytuacja była poważna?

– Jestem na bieżąco z zarządcami Domu Pomocy Społecznej w Suszu – sytuacja jest opanowana, aczkolwiek ilość zakażeń była znaczna, dotknęła pensjonariuszy i personel. W pewnym momencie doszło do sytuacji, w której zbyt duży ubytek pracowników, powodował, że musieliśmy posiłkować się kardą z zewnątrz.

Na początku roku powiat zaangażował się także w organizację wymazów dla nauczycieli klas I-III i pracowników administracji szkolnych tuż przed powrotem tej grupy wiekowej do nauki stacjonarnej. Jaki udział w organizacji tej akcji miał Samorząd Powiatu Iławskiego i Pan jako Starosta?

– Pani dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarnej poprosiła mnie o pomoc w organizacji wymazów dla pracowników szkół, konkretnie aby wskazać miejsca ich  przeprowadzenia, tak by optymalnie zagospodarować obszar badań. Wybraliśmy Iławę, Susz i Lubawę. Zgłosiło się niemal 600 nauczycieli i pracowników szkół, którzy wyrazili chęć poddania się badaniu na obecność koronawirusa. Akcję nadzorował Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Iławie, pomagali także żołnierze z Wojska Obrony Terytorialnej. 

 Jak Pan ocenia przebieg szczepień w naszym powiecie?

– Samorządy nie mają wpływu na organizacje i przebieg szczepień w całym kraju, dotyczy to także Samorządu Powiatu Iławskiego. Mam obawy, ale i nadzieję, że cała akcja zaszczepienia mieszkańców naszego powiatu będzie przebiegała sprawnie, jednak informacje które każdego dnia docierają do nas, budzą moje obawy. Szczepienie społeczeństwa jest jedyną drogą powrotu do normalności, w gospodarce i życiu każdego z nas. Jeszcze raz zachęcam wszystkich do szczepień i o odrzucenie obaw z nimi związanych. Zagrożeniem dla zdrowia i życia jest zachorowanie na Covid-19.

Nowy rok to także zmiany organizacyjne w urzędzie, a dokładnie w Wydziale Komunikacji, który wydłużył godziny pracy w środy, z myślą o mieszkańcach powiatu. Skąd taka decyzja i czy według Pana przynosi korzyści realne, jak jest oceniania – czy zna Pan opinie?

– Decyzja była podyktowana głosami mieszkańców powiatu, w który się wsłuchujemy. W środy Wydział Komunikacji wydłużył godziny pracy i jest czynny od godz. 7:15 do 17:00, co pozwala na spokojnie osobom pracującym do 15 a nawet do 16 załatwić sprawę związaną z pojazdem. Wiem, że mieszkańcy powiatu korzystają z dodatkowych godzin i inicjatywa spotkała się z uznaniem społecznym, z czego się cieszę. Jednocześnie informuję, że nadal obowiązuje telefoniczna lub internetowa rezerwacja wizyty w wydziale, co również się sprawdza i jest dla klientów urzędu wygodnym rozwiązaniem.

Początek roku to dobry moment na podsumowanie minionego, który był wyjątkowy ze względu na pandemię?

– No właśnie pandemia zweryfikowała wiele planów i realizacji przedsięwzięć, jak w większości samorządów w całym kraju. Najważniejsze inwestycje są realizowane bez zakłóceń i plan na rok 2021 jest także.

Rok 2021 zapowiada się optymistycznie jeśli chodzi o wydatki na inwestycje w Samorządzie Powiatu Iławskiego. Na ten cel przeznaczonych jest ponad 21 mln złotych. Jakie są w takim razie największe i najciekawsze z planowanych przedsięwzięć?

– Największą z planowanych inwestycji będzie kontynuacja budowy przy ul. Sucharskiego na Lipowym Dworze w Iławie nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z Centrum Rehabilitacji. Na 2021 rok zapisano na ten cel prawie 4,8 mln zł, a ogółem ponad 22 mln złotych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nie zmieni swojej specyfiki?

– Ośrodek jak dotychczas będzie  publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie,  zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom i młodzieży uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania. Ośrodek zajmować się będzie rewalidacją i edukacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. W placówce powstaje nowoczesne zaplecze, z dobrze wyposażonymi salami rehabilitacyjnymi, otoczenie budynku sprzyjać będzie aktywności ruchowej, a wszystko dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży. W powstającym Centrum Rehabilitacji świadczone będą przede wszystkim usługi w zakresie wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych. Szkoła kształci i nadal będzie kształcić dzieci i młodzież z lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. W planie uwzględnia się pracę i naukę z ponad 190 podopiecznymi, przy ponad stu pracownikach. Zatem przedsięwzięcie edukacyjne i organizacyjne jest ogromne.

Jakie jeszcze inwestycje są w planach?

– W bieżącym roku, poza kontynuacją budowy Ośrodka, powiatowy samorząd planuje jeszcze zakup wyposażenia tej placówki za 1,3 mln zł. Na tym jednak nie koniec inwestycji w powiatową oświatę. Kolejna to termomodernizacja i przebudowa (wraz z montażem paneli fotowoltaicznych) budynku iławskiego Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego. Planowane na 2021 rok nakłady na ten cel to ponad 3,6 mln zł, z tymże inwestycja ta ma charakter wieloletni. Również Zespół Szkół w Lubawie doczeka się inwestycji. W 2021 roku za ponad 2,7 mln zł będzie tutaj prowadzona m.in. termomodernizacja. Drobniejsze przedsięwzięcia, które  mogą także wzbudzić zainteresowanie mieszkańców to może być zaplanowana budowa schodów zewnętrznych do punktu gastronomicznego w budynku Portu Śródlądowego w Iławie za 30 tys. zł, zakup samochodu osobowego za 120 tys. zł,  zakup dwóch zamiatarek ulicznych  za 70 tys. zł,  montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach (480 tys. zł). Wciąż trwa także wdrażanie w życie systemu nowoczesnych e-usług dla mieszkańców powiatu iławskiego, na co w bieżącym roku wydamy 34,5 tys. zł.

A co z inwestycjami drogowymi?

– Z inwestycji drogowych najkosztowniejsza w 2021 będzie przebudowa drogi granica województwa – Bajdy – Zalewo – na przyszły rok zapisano na ten cel ponad 2 mln zł, a ogółem będzie potrzeba ponad 6,7 mln. Na kolejnym miejscu jest przebudowa drogi powiatowej w Gulbiu (prawie 1,7 mln zł). Są oczywiście jeszcze inne drogowe inwestycje zaplanowane do realizacji w 2021 roku. Mowa jest o rozbiórce mostu i budowie przepustu w Złotowie (700 tys. zł), o przebudowie odcinka drogi powiatowej Sobiewola – Goryń – Krzywka (ponad 660 tys. zł), budowie ciągu pieszo-rowerowego przy drodze z Lipowego Dworu w kierunku Szałkowa (300 tys. zł; ogółem w ramach inwestycji wieloletniej: 7,4 mln zł), przebudowie drogi powiatowej Kamieniec – Ulnowo (700 tys. zł), przebudowie drogi powiatowej na odcinku Rudzienice – Mątyki (150 tys. zł). Przebudowana będzie także  droga powiatowa na odcinku Wikielec – granica powiatu (250 tys. zł), ogółem planowane nakłady wieloletnie to 7,5 mln zł, także ulica Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej (400 tys. zł). W tym roku – przebudowana będzie także  droga powiatowa na odcinku Złotowo-Wałdyki (100 tys. zł).

Szykuje się także duża inwestycja związana z ochroną przyrody. Proszę zdradzić kilka szczegółów, co to będzie i kiedy?

– To prawda, Samorząd Powiatu Iławskiego planuje przeznaczyć ponad 1,5 mln zł na ochronę zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych. Projekt realizuje Powiatu Zarząd Dróg i jest to ciekawa inicjatywa. Głównym celem tej inwestycji jest ochrona i zachowanie ciągłości korytarzy  ekologicznych pachnicy  dębowej i siedlisk chronionych gatunków porostów w cennych przyrodniczo alejach na niektórych odcinkach dróg powiatowych. Krótko mówiąc, będzie to poprawa stanu drzew, by chronić cenne gatunki porostów. Projekt ma niewątpliwie cel edukacyjny także, może przysłuży się większej świadomości społeczeństwa w związku z postępującą degradacją środowiska, która prowadzi nieuchronnie do zagrożeń globalnych.

na podst. materiałów starostwa iławskiego

QUIZ: Znasz slang internetowy? Sprawdź, czy potrafiłbyś się dogadać!

Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego! Określenia "lol" używamy, gdy...
Citroen jak ścigacz! Trzykrotnie przekroczył dozwoloną prędkość