Iławscy przedsiębiorcy zwolnieni z opłat za alkohol

2021-02-24 13:18

Podczas sesji Rady Miasta, iławscy radni jednogłośnie przyjęli propozycję burmistrza Dawida Kopaczewskiego w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Zgodnie z przepisami każdego roku przedsiębiorca musi ponieść opłatę za korzystanie z zezwolenia, jej wysokość uzależniona jest od wartości sprzedaży w danym roku.

Co przyjęcie uchwały oznacza dla przedsiębiorców w Iławie? W myśl przyjętej uchwały, przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne na terenie Iławy, będą mogli ubiegać się o zwrot 50% wpłaconej kwoty. Zgodnie zobowiązującymi przepisami Rada Miasta może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli opłatę za rok 2021 jednorazowo w terminie do 31 stycznia 2021 roku.

Kto skorzysta w Iławie? W naszym mieście z takiego zwolnienia skorzystają 24 firmy prowadzące działalność, w ramach której sprzedawany jest alkohol. - Jest to kolejna inicjatywa naszego samorządu, której celem jest pomoc iławskim przedsiębiorcom w tym trudnym dla wszystkim czasie. Dziękuję też wszystkim radnym za przyjęcie tej propozycji- podsumowuje burmistrz Dawid Kopaczewski.

Uchwała wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Luksusowe, szybkie i drogie - nowe auta piłkarzy Real Madryt

QUIZ. Ewa Bem kończy 70 lat. Dopasujesz tytuły jej piosenek do tekstów?

Pytanie 1 z 10
Z jakiej piosenki Ewy Bem pochodzi tekst: "Tyle go masz, w twoim głosie myślach twych i w uśmiechu. Tyle go masz, że otworzyć mogłabyś sklep"?