stacja ostróda

i

Autor: googlemaps

Stacja w Ostródzie idzie do przebudowy

2022-01-12 15:49

PKP PLK przygotowują się do przebudowy stacji w Ostródzie, która istotnie zmieni swój kształt. Zarządca infrastruktury stara się teraz o pozwolenie na budowę.

Ma zmienić się układ i liczba krawędzi peronowych. Zniknie jednak peronowa zieleń oraz historyczne zadaszenia tunelu, pojawią się standardowe, niewielkie wiaty. Zakres robót obejmie przebudowę sześciu torów i dwóch peronów 2 i 3. Ponadto przebudowana zostanie sieć trakcyjna czy urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Dzięki inwestycji nowy układ torów głównych dodatkowych usprawni ruch towarowy umożliwiając obsługę pociągów o długości użytecznej 750 m.

Nowe perony będą miały 76 cm wysokości zamiast obecnych ok. 30 cm.Perony zostaną wyposażone w nowe systemy dynamicznej informacji pasażerskiej oraz monitoring. Dotychczasowy peron nr 1 pozostanie wyłączony z użytku Tunel pod torami zostanie przebudowany. Przy każdym z peronów pojawią się windy. Prace miałby się zakończyć w 2025.

Poradnik Zdrowie - Psychoterapia

QUIZ jak krzyżówka. Wskaż odpowiedzi i zgadnij hasło. Lekko nie będzie!

Pytanie 1 z 16
Było ich czterech, a do tego pies. Na sześć liter. Końcówka: ni.