ibo

i

Autor: UM Iława

Rusza Iławski Budżet Obywatelski 2022

2021-10-08 14:24

Po długiej przerwie wraca Iławski Budżet Obywatelski, czyli możliwość zgłoszenia własnego projektu: inwestycji lub wydarzenia, które zostaną zrealizowane ze środków budżetu miasta. Jak będzie wyglądać tegoroczna procedura partycypacji? O tym rozmawiamy z zastępczynią burmistrza Dorotą Kamińską.

Pani burmistrz, kiedy oficjalnie rusza procedura IBO 2022? Dziś tj. 8 października wchodzi w życie zarządzenie burmistrza wraz z harmonogramem określającym zasady działania tegorocznej procedury. Już od 18 października mieszkańcy będą mieli możliwość składania wniosków w wersji papierowej lub poprzez stronę internetową https://ilawa.budzet-obywatelski.org. Na zgłaszanie projektów będzie czas od 18 do 29 października. Nieco wcześniej, bo od 11 października ruszy kampania informacyjno - edukacyjna, podczas której będziemy przekazywać informacje mieszkańcom o poszczególnych etapach.

Czy wiadomo już jaka kwota jest w tym roku do dyspozycji mieszkańców? W przyszłorocznym budżecie miasta zaplanowaliśmy na ten cel 300 tys. złotych. Pod uwagę brane będą zarówno zadania inwestycyjne tzw. twarde takie jak np. budowa obiektu, dróg czy małej architektury, jak również nieinwestycyjne (tzw. miękkie), czyli przedsięwzięcia edukacyjne, z zakresu integracji społecznej, kulturalne i sportowe aktywizujące mieszkańców.Należy jednak podkreślić, że na te pierwsze przeznaczone będzie 80%, a na drugie 20% środków IBO.

Iława już po raz trzeci będzie przystępować do realizacji Iławskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zdążyli poznać procedurę partycypacji budżetowej, mamy już pewne doświadczenie w tej kwestii, więc będzie prościej. A czy w stosunku do ubiegłorocznej edycji wprowadzone są już jakieś zmiany? Tegoroczna edycja IBO przebiegać będzie bardzo podobnie jak w poprzednich latach. Rozpoczynamy od zgłaszania projektów, pamiętając o kilku ważnych kwestiach:

  • proponowane zadanie musi być możliwe do zrealizowania na terenie należącym do Gminy Miejskiej Iława. Jeżeli zatem nasz projekt dotyczy budowy placu zabaw czy innej strefy aktywności, powinniśmy się upewnić, że proponowane przez nas lokalizacja to teren zarządzany przez miasto;
  • projekt musi być ogólnodostępny i możliwy do zrealizowania w ramach jednej edycji IBO, a koszty na jego realizację powinny być dobrze oszacowane tj. ustalone na podstawie rzeczywistych cen w konsultacji z właściwymi urzędnikami urzędu;
  • do zgłoszenia propozycji konieczne jest zdobycie minimum 30 podpisów mieszkańców miasta. Tu należy podkreślić, że pod uwagę brane będą jedynie głosy mieszkańców miasta, nie gminy wiejskiej czy powiatu;
  • do 29 października do dyspozycji mieszkańców otwarty będzie punkt konsultacyjny w biurze Informacji Turystycznej, w którym udzielana będzie pomoc przed złożeniem wniosku;
  • do dyspozycji mieszkańców będą również urzędnicy w ratuszu zgodnie z ustalonymi dyżurami.

Jak właściwie napisać wniosek do IBO 2022? Wniosek należy złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej https://ilawa.budzet-obywatelski.org. Powinien on zawierać tytuł, opis projektu wraz z uzasadnieniem jego realizacji i opisem sposobów zapewnienia ogólnodostępności projektu. Musi być w nim zawarta informacja do kogo projekt jest skierowany, mieć dobrze oszacowane koszty, ustaloną lokalizację i zawierać dane projektodawcy. Tu chciałabym podkreślić, że osoba zgłaszająca musi być mieszkańcem miasta Iławy. Nową rzeczą, która pojawi się w tym roku, będą spotkania z mieszkańcami w trzech różnych lokalizacjach oraz spotkanie online w formie streamingu. Zorganizujemy także wydarzenie na kształt targów IBO na hali sportowo-widowiskowej. Nowością będzie też możliwość oddania swojego głosu w mobilnym punkcie do głosowania.

SuperNova LIVE: Roksana Węgiel zawładnie sceną Radia SuperNova! [TRAILER]

QUIZ. Jak dobrze pamiętasz Sailor Moon?

Pytanie 1 z 7
Która z czarodziejek jako ostatnia dołączyła do zespołu?