Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w powiecie iławskim

2022-04-05 13:15

5 kwietnia 2022 rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu iławskiego. Powiatowa Komisja Lekarska w Iławie, mieszcząca się w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, przy ul. Andersa 2A (wejście od tyłu) przyjmować będzie do 5 maja br.

W ramach kwalifikacji wojskowej osoby zainteresowane pełnieniem ochotniczych form służby wojskowej będą miały okazję porozmawiać o służbie wojskowej i armii oraz o zasadach rekrutacji i naboru do ochotniczych form służby wojskowej. Akcję promocyjną wspierać będą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Plan kwalifikacji wojskowej w Powiatowej Komisji Lekarskiej w Iławie:

Miejsce stawiennictwa: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Gen. Władysława Andersa 2A.

Termin: od 05.04.2022 r. do 05.05.2022 r.

 • Gmina Iława 05-07.04.2022 r.
 • Miasto Iława 08-15.04.2022 r.
 • Miasto Lubawa 19-20.04.2022 r.
 • Gmina Lubawa 21-22.04.2022 r.
 • Miasto i Gmina Kisielice 25-26.04.2022 r.
 • Miasto i Gmina Zalewo 27.04.2022 r.
 • Miasto i Gmina Susz 28.04-02.05.2022 r.
 • Powiat - Kobiety 04.05.2022 r.
 • Dzień dodatkowy 05.05.2022 r.

Do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Iławie wezwano 480 mężczyzn rocznika podstawowego, tj. urodzonych w 2003 roku, 191 mężczyzn roczników starszych tj. urodzonych w latach 1998-2002 oraz 6 kobiet.

Każda osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • dokumentację medyczną, tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeśli była takim badaniom poddawana),
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

W przypadku braku możliwości stawiennictwa w określonym terminie trzeba się skontaktować z właściwym terytorialnie urzędem miasta lub gminy.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

QUIZ na atrakcyjność. Test, czy podobasz się płci przeciwnej

Pytanie 1 z 10
Jak często przeklinasz?
Kiedy wanna, kiedy prysznic? | Webinar Jak zaplanować niedużą łazienkę

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: online@grupazpr.pl