budowlanka iława

i

Autor: WR ZS im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie (budowlanka)

szkoły średnie

Ranking Perspektywy: Licea i technika w kraju, warmińsko-mazurskim, powiecie iławskim 2024

2024-01-11 7:36

Znamy najlepsze licea ogólnokształcące i technika w Polsce. Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2024 został przygotowany już po raz dwudziesty szósty.

Zwycięzcami Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 są:

 • XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum)
 • Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (najlepsze technikum)

W 26. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy analizowały wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu (szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej). W pełnej wersji publikacji dostępnej na stronie Perspektywy.pl Czytelnicy znajdą listę 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników.

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Informacje mogą czerpać z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2024 i Rankingu Techników 2024 oraz trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2024, Rankingu Maturalnego Techników 2024 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2024.

- Od 26 lat z satysfakcją pokazujemy szkoły, w których warto się uczyć – mówi Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press, twórca polskich rankingów edukacyjnych i kierownik Rankingu Liceów i Techników. - I nie chodzi tylko o czołową piętnastkę najlepszych liceów oraz dziesiątkę najlepszych techników, które honorujemy podczas gali rankingu. Z tabel, które publikujemy, można odczytać znacznie więcej: która szkoła od lat utrzymuje wysoką formę, która spada, a która wspina się coraz wyżej. Mamy w tegorocznym zestawieniu tradycyjnych prymusów i liczne grono zupełnie nowych liderów. Szczerze podziwiamy szkoły od lat utrzymujące wysoką formę, ale szczególnie się cieszymy, gdy w czołówce rankingu pojawiają się „nowi”, bo to dowód, że wytrwała praca nauczycieli i uczniów przynosi wspaniałe efekty, że wciąż są w polskich szkołach ambitni pedagodzy, którym chce się pracować.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczył prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

- Wszyscy należymy do szkoły, szkołę współtworzymy i za nią odpowiadamy, ponieważ szkoła interesuje i angażuje na pewnym etapie życia każdego z nas. To sprawia, że stanowi kluczowy, a zarazem niezmiernie wrażliwy składnik życia państw i społeczeństw – podkreśla prof. Koziołek, apelując zarazem by tworzyć wpływowe lobby zatroskanych stanem polskiej edukacji.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy jest oparty wyłącznie na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych). Kryteria Rankingu Liceów 2024 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. Kryteria Rankingu Techników 2024 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi obejmują łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce.

Najlepsze szkoły w XXVI Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024

OGÓLNOPOLSKI RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2024

 1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
 2. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 3. XIII LO w Szczecinie
 4. Uniwersyteckie LO w Toruniu
 5. III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
 6. LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
 7. 2 Społeczne LO z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie
 8. VIII LO im. Władysława IV w Warszawie
 9. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
 10. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
 11. I Społeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 12. II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
 13. II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie
 14. I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
 15. V LO im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku

OGÓLNOPOLSKI RANKING TECHNIKÓW 2024

 1. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
 2. Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie
 3. Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie
 4. Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie
 5. Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu
 6. Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie
 7. Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 8. Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze
 9. Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie
 10. Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 w Krakowie

RANKING MATURALNY LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2024

 1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
 2. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
 3. 2 Społeczne LO z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie
 4. I Społeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 5. VIII LO im. Władysława IV w Warszawie

RANKING MATURALNY TECHNIKÓW 2024

 1. Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie
 2. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
 3. Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie
 4. Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie
 5. Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

RANKING LICEÓW WARSZAWSKICH 2024

 1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
 2. 2 Społeczne LO z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie
 3. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 1. Uniwersyteckie XII LO im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie
 2. Technikum nr 8 w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

Ranking liceów w powiecie iławskim 2024

 • LO im. Stefana Żeromskiego Iława - 17 miejsce w w-m; 618 w kraju; minione lata 702, 645, 538
 • LO im. Władysława Broniewskiego Lubawa - 23 w w-m; 769 w kraju; minione lata 787, 786, 950

Ranking wojewódzki liceów w warmińsko-mazurskim 2024

Ranking Techników w powiecie iławskim 2024

 • Technikum nr 1 (ZS im. Boh. Września 1939 r.) Iława - 5 w w-m; 197 w kraju; poprzednie lata 177, 200, 120
 • Technikum (ZS) Lubawa - 12 w w-m; 465 w kraju; poprzednie lata 495, 256, 320
 • Technikum nr 2 (ZS im. Konstytucji 3 Maja) Iława - 500+ w w-m; 500+ w kraju; poprzednie lata 500+, 500+, 500+

Ranking wojewódzki techników w warmińsko-mazurskim 2024