radni iława sesja

i

Autor: UM Iława Radni Rady Miejskiej Iławy na sesji 27.02.2023

Przesunięcia w budżecie Iławy kosztem inwestycji i Budżetu Obywatelskiego

2023-03-06 9:24

W piątek (3.03.2023) odbyła się zdalnie, nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Iławy. Było to drugie podejście radnych do koniecznych przesunięć w budżecie, by znaleźć w sumie 850 tys zł i nie stracić dofinansowania 5,5 mln do zakupu kolejnych autobusów oraz budowy ścieżki z ul. Kopernika do dworca PKP.

Budowa Parku Linowego, Monitoring Przystanków Autobusowych, Nowe Nasadzenia, Ogrodzenie Cmentarza przy Wyszyńskiego i remonty wielu ulic muszą poczekać...

Pierwsza sesja odbyła się w trybie normalnym 27.02.2023 i na niej radni zanegowali podjęcie uchwały w proponowanym przez burmistrza brzmieniu. Przed sesją odbywały się normalnym trybem komisje. Na nich radni nie zgłaszali sprzeciwów, czy propozycji na to jak ocalić wielką inwestycję z dofinansowaniem z jednoczesnym wybraniem inwestycji, które mają zostać.

Po zakończonej w tej sprawie impasem pierwszej sesji, odbyła się druga. Tym razem w trybie zdalnym i nadzwyczajnym. Tu udało się podjąć tą samą uchwałę, w niezmienionej wersji do posiedzenia 5 dni wcześniej.

Dziękuję państwu za uchwalenie zmian w budżecie na ten rok oraz prognozie wieloletniej. Pragnę podkreślić jedynie, że uchwała nie zmieniła się przez te pięć dni. Przez zamieszanie na pierwszej sesji opóźniło się tylko procedowanie uchwał i wydatków, a mieszkańcy zostali pozbawieni Iławskiego Budżetu Obywatelskiego w przyszłym roku. Szkoda, bo uważam, że udało by się zrealizować i jedno i drugie - mówił na sesji Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.

Przesunięcia w budżecie Iławy

By możliwe było m.in. wykonanie w tym roku projektu za 850 tys zł (+5,5 mln dofinansowania) pod nazwą Zrównoważony Rozwój Komunikacji Publicznej w Iławie, dokonano następujących przesunięć:

W dziale Transport i Łączność. Zmniejszenie o kwotę 693 tys zł:

 • budowa ul. Solskiego (-45 tys zł)
 • budowa ul. Jasielskiej (-30 tys zł)
 • budowa dojazdu do Wiejskiej 4a-4c, 6a-6c (-95 tys zł)
 • budowa ul. Jagiełły (-30 tys zł)
 • położenie nawierzchni na drogach osiedlowych ul. Dąbrowskiego (-106 tys zł)
 • budowa ul. Porzeczkowej (-99 tys zł)
 • budowa ul. Rolnej (-199 tys zł)
 • umowy zlecenia (-800 zł)
 • zakup progów zwalniających (-15 tys 900 zł)
 • usługi remontowe (-6 tys zł)
 • oznakowanie poziome (-66 tys 900 zł)

Zwiększenie na Remont Nawierzchni Utwardzonych (+194 tys 400 zł)

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa. Zmniejszenie o kwotę 7 tys zł:

 • zakup usług pozostałych (-7 tys zł)

W dziale Działalność Usługowa. Zmniejszenie o 19 tys zł:

 • modernizacja ogrodzenia metalowego cmentarza przy ul. Wyszyńskiego (-19 tys zł)

W dziale Oświata i Wychowanie:

 • Przesunięcie 66 tys zł: z Budowa Szkoły na ul. Ziemowita (17 tys zł); Modernizacja SP1 (49 tys zł); na Termomodernizacja Przedszkola nr 2, 4, 6 (3x po 22 tys zł)
 • z Rozdziału Przedszkola; na Realizacja Specjalnej Organizacji Nauki w Przedszkolach Miejskich (89 tys 120 zł)
 • 18 tys 600 zł przesunięcie między paragrafami
 • W SP1 przesunięcie między paragrafami na zakup zmywarki (14 tys 804 zł)

W dziale Pomoc Społeczna. Zwiększenie o 94 tys 860 zł:

 • wypłata dodatku węglowego (+94 tys 860 zł)

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

 • Zmniejszenie o 10 tys zł na zakup koszy na śmieci
 • Zmniejszenie o 53 tys 800 zł: (-46 tys nowe nasadzenia, -2 tys 900 zł zakup donic, -4 tys 900 zł usługi pozostałe)
 • Przeniesienie w Schronisku Dla Zwierząt z zakupu usług na zakup 5 klatek do odłowienia kotów (3 tys 301 zł)
 • Zmniejszenie o 178 tys zł: (zakup małej architektury - 10 tys zł, pozostałe usługi -20 tys zł, Budowa Parku Linowego -99 tys zł, Monitoring przystanków autobusowych -49 tys zł
 • Zwiększenie na inwestycję Zrównoważony Rozwój Komunikacji Publicznej w Iławie (+850 tys zł)

W dziale Kultura Fizyczna:

 • przeniesienie 6 tys zł z stowarzyszenia sportowe, na fundacje sportowe

Pozostałe dochody:

 • Pomoc Społeczna - wpływy środków na wypłatę dodatku węglowego (+94 tys 860 zł)
 • Gospodarka Komunalna i Ochr Środowiska - odszkodowanie za zniszczone drzewa (+4 tys zł)

Za powyższymi zmianami w budżecie, radni głosowali: ZA: 16, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

QUIZ PRL: Kawałek raju w PRL-u. Pamiętasz zakupy w Peweksie i Baltonie?

Pytanie 1 z 10
Logo Baltony zawierało postać:
Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Rydzynie koło Leszna