kalkulator podatki

i

Autor: pixabay zdjęcie ilustracyjne

Podatek od nieruchomości w Iławie do góry. W 2023 zapłacimy więcej

2022-11-30 12:30

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Iławy, radni uchwalili zmiany w podatku od nieruchomości w Iławie. Jest podwyżka, radni nie byli jednogłośni.

Radni, na ostatniej sesji Rady Miejskiej Iławy głosowali w sprawie podjęcia uchwały określającej stawki podatku od nieruchomości w mieście.

ZA głosowało 9, PRZECIW 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ wybrało 3, jeden radny był nieobecny.

Obecnie, w 2022 stawki za podatku od nieruchomości w Iławie wyglądają następująco:

 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 1,00 zł/m2
 • od gruntów przeznaczonych na pole namiotowe/wysypisk odpadów 0,85 zł/m2
 • od gruntów pod wodami 5,06 zł/ha
 • od gruntów pozostałych 0,50 zł/m2
 • od gruntów niezabudowanych pod rewitalizację 3,32 zł/m2
 • od budynków mieszkalnych 0,83 zł/m2
 • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 24,69 zł/m2
 • od domków campingowych/obiektów sanitarnych/domków letniskowych 9,60 zł/m2
 • od budynków na terenie wysypisk odpadów 17,30 zł/m2
 • od budynków na obrót materiałem siewnym 11,58 zł/m2
 • od budynków na udzielanie świadczeń zdrowotnych 5,04 zł/m2
 • od budynków pozostałych 8,33 zł/m2
 • od budowli 2% wartości
 • od budowli na terenie wysypisk 1% wartości

Od 1 stycznia 2023 roku stawki za podatku od nieruchomości w Iławie będą wyglądały następująco:

 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 1,06 zł/m2
 • od gruntów przeznaczonych na pole namiotowe/wysypisk odpadów 0,90 zł/m2
 • od gruntów pod wodami 5,08 zł/ha
 • od gruntów pozostałych 0,55 zł/m2
 • od gruntów niezabudowanych pod rewitalizację 3,60 zł/m2
 • od budynków mieszkalnych 0,90 zł/m2
 • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 26,17 zł/m2
 • od domków campingowych/obiektów sanitarnych/domków letniskowych 10,18 zł/m2
 • od budynków na terenie wysypisk odpadów 18,34 zł/m2
 • od budynków na obrót materiałem siewnym 12,28 zł/m2
 • od budynków na udzielanie świadczeń zdrowotnych 5,34 zł/m2
 • od budynków pozostałych 9,08 zł/m2
 • od budowli 2% wartości
 • od budowli na terenie wysypisk 1% wartości

Pozostałe podatki będą uchwalane na kolejnych sesjach Rady Miejskiej.

QUIZ. Rozpoznasz gwiazdę po jej prawdziwym imieniu i nazwisku?! Niektóre pytania mogą zaszokować

Pytanie 1 z 10
Wojciech Basiura to...
Bohaterowie "Star Wars" z tysięcy klocków. Niecodzienna wystawa w Szczecinie

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na online@grupazpr.pl!