ratusz iława

i

Autor: wikipedia

Samorząd

Ostatni dzwonek, aby złożyć wniosek do budżetu Iławy na 2024 rok

2023-08-28 14:01

Do 31 sierpnia 2023 r. można składać wnioski do budżetu miasta Iławy na 2024 rok. Odpowiedzią na nie będzie projekt budżetu, przedkładany jako zarządzenie burmistrza do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Rady Miejskiej w Iławie. Gotowy budżet opublikowany jest jako Uchwała Rady Miejskiej w Iławie na BIP Urzędu Miasta Iławy.

Wnioski do projektu budżetu miasta Iławy składać mogą radni, komisje Rady Miasta, mieszkańcy Iławy, organizacje pozarządowe i inne podmioty. Wszystkie złożone wnioski kierowane są do merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Iławy oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Wszystkie podlegają zaopiniowaniu przede wszystkim przez Burmistrza Miasta oraz Skarbnika Miasta. Wnioski są rozpatrywane w toku prac nad projektem budżetu, a odpowiedzią na nie jest gotowy budżet, który opublikowany będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Iławy.

Sylwia Grzeszczak - Czuję, że robię to co chcę I SuperStar

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Prawdziwy wykształciuch ma szansę na komplet!

Pytanie 1 z 10
Nosal to szczyt w: