Nowe Miasto Lubawskie: Obwodnica na ostatniej prostej! [ZDJĘCIA, WIDEO]

2022-03-03 10:12

Koniec korków bliski! W czerwcu planowo ma się zakończyć wielomilionowa inwestycja, która ma odkorkować krajową piętnastkę i centrum Nowego Miasta Lubawskiego. Zaglądamy z GDDKiA na plac budowy!

Zima trochę odpuściła, pozwala kontynuować prace wykonawcom pracującym przy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego. Najnowsze widoczne efekty ich prac, to odcinkami pomalowane i wybrukowane jezdnie oraz wysepki, pojawiły się bariery i słupki, wytwórnia mas bitumicznych, ukończono też pomieszczenia socjalno-biurowe, a na ukończeniu jest magazyn soli.

Zaawansowanie prac w lutym:

  • Zaawansowanie finansowe - 100%
  • Zaawansowanie rzeczowe - 84,88%
  • Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych - 92,13%

Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 trwa od podpisania Umowy o Dofinansowanie - 25.06.2019 r. Przewidywana data zakończenia robót zgodnie z kontraktem, to 09.06.2022 r. 

Całkowita wartość projektu: 391 856 742,88 PLN Wartość dofinansowania z UE: 303 554 728,87 zł

Nowe Miasto Lubawskie: Obwodnica na ostatniej prostej! (luty 2022)

i

Autor: Google Maps / GDDKiA Planowany przebieg obwodnicy NML

Obecne możliwe utrudnienia na drogach

Tymczasowa Organizacja Ruchu

od 07.12.2021 br. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu w pobliżu m. Wielki Głęboczek – wyjazd z budowy z istniejącej drogi bitumicznej na drogę krajową DK15.

od 21.12.2021 br. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu w m. Kacze Bagno polegająca na otwarciu ronda – ruch po śladzie projektowanym. Tym samym zlikwidowany został objazd tymczasowy przez obiekt w m. Krzemieniewo dla dróg powiatowych DP1335N, DP1335N oraz dróg gminnych DG181048N i DG182028N.

Główne cele projektu:

Dzięki realizacji projektu zostanie wybudowana infrastruktura drogowa, która przyczyni się do odciążenia miasta od nadmiernego ruchu tranzytowego i podniesienia standardu życia lokalnej społeczności poprzez zmniejszenie natężenia ruchu, poziomu hałasu oraz emisji spalin na drogach alternatywnych.

Projekt i budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego obejmuje w szczególności:

1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji

2. Roboty przygotowawcze

3. Roboty drogowe w zakresie:

  • budowy odcinka / obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 długości około 18 km,
  • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
  • przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną obwodnicą,
  • budowy systemu odwodnienia drogowego,
  • budowy chodników i zatok autobusowych,
  • budowy wzdłuż obwodnicy dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
  • wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

4. Budowę obiektów inżynierskich

5. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej

6. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych

7. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną,

8. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej

9. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska

10. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli)

11. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne

12. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie,

13. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmianą organizacji ruchu,

14. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,

15. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji

16. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Masz dla nas ciekawy temat lub wystrzałową nowinę? Napisz do nas na adres online@grupazpr.pl. Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy z Waszej okolicy!