opaska bezpieczenstwa

i

Autor: mat. promocyjne

Najstarsi mieszkańcy Iławy dostaną specjalne opaski

2022-04-20 13:55

Seniorom z Iławy w wieku 65+ zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” z alarmowymi przyciskami, dzięki którym, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, połączą się z centralą i uzyskają niezbędną pomoc.

- W naszym mieście mieszka ponad 6,7 tys. osób po 65 roku życia. Z myślą o nich podejmujemy szereg działań zarówno aktywizujących, jak i ułatwiających im poruszanie się w przestrzeni miejskiej. Wszystko po to, aby komfort życia seniorów w Iławie był jak najwyższy. Niezwykle ważne są dla nas także opieka i bezpieczeństwo, dlatego zdecydowałem o wdrożeniu programu, który oferuje wsparcie w postaci opasek bezpieczeństwa- mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

„Opieka na odległość”, którą może zapewnić opaska,  gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora. Po wciśnięciu guzika alarmowego następuje automatyczne połączenie z centralą interwencyjną, powiadamiana jest także najbliższa osoba, której kontakt zostaje indywidualnie przypisywany do opaski.

- Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy  mieszkający w Iławie w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia- wyjaśnia Monika Kowalska-Kastrau Pełnomocnik Burmistrza ds. osób Starszych i Niepełnosprawnych

Zgłoszenia przyjmowane będą wkrótce (o tym poinformujemy w oddzielnym artykule) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie poprzez sekretariat tel. 89 649 97 20 oraz w Urzędzie  Miasta Iławy poprzez  Pełnomocnika Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych tel. 89-649-01-89. Miasto planuje zakup  170 opasek dla najbardziej potrzebujących, decyduje zatem kolejność zgłoszeń.

Bryska w Esce o debiutanckiej płycie i nie tylko

QUIZ. Przy tych hitach każdy tupie nóżką! Czy znasz słowa tych piosenek? My zaczynamy, wy kończycie!

Pytanie 1 z 10
"Ja uwielbiam ją. Ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją..."