Turnieje i olimpiady

Młodzież Zapobiega Pożarom. Eliminacje miejsko-gminne w Iławie

2023-03-24 9:45

23 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Iławie, dzięki uprzejmości Pani dyrektor Beaty Niksy – Żubertowskiej, odbył się finał eliminacji miejsko-gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W turnieju, organizowanym przez Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Iławie udział wzięło 47 zawodników z terenu Gminy Iława oraz Miasta Iławy. Młodzież rywalizowała w trzech grupach wiekowych.

Młode pokolenie wykazywało się wiedzą z zakresu historii pożarnictwa, ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej, znajomością pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, organizacji działań ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, lasów i środków transportu, ewakuacji ludzi i mienia, zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej, znajomością służby wewnętrznej, organizacji i realizacji zadań statutowych Ochotniczych Straży Pożarnych.

Po teście pisemnym komisja w składzie: st. asp. Linkner Łukasz –przewodniczący, mł. bryg. Piotr Szysler – sekretarz oraz st. kpt. Bogdan Grzymowicz – członek wyłoniła zwycięzców.

W grupie szkół podstawowych (klasy I-IV)

  • miejsce I – Maciej Wasiewski – Szkoła Podstawowa Gromoty
  • miejsce II – Wiktor Czuczko – Szkoła Podstawowa Gromoty
  • miejsce III – Filip Markowski – Szkoła Podstawowa nr 3 Iława

W grupie szkół podstawowych (klasy V-VIII)

  • miejsce I – Paweł Kubieński - Szkoła Podstawowa Wikielec
  • miejsce II – Igor Dobrzyński- Szkoła Podstawowa nr 2 Iława
  • miejsce III – Alicja Gorzka – Szkoła Podstawowa Gałdowo

W grupie szkół ponadpodstawowych

  • miejsce I – Tomasz Szałkowki – Zespół Szkół im. Konstytucji 3 maja w Iławie
  • miejsce II – Szymon Czuczko –Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939r. w Iławie
  • miejsce III – Jakub Wolski - Zespół Szkół im. Konstytucji 3 maja w Iławie

Turniej z roku na rok jest na coraz wyższym poziomie, a młodzi ludzie biorący w nim udział wykazują się dużą wiedzą z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zwycięzcy oraz laureaci drugich, trzecich i czwartych miejsc na szczeblu miejsko-gminnym wezmą udział w finale powiatowym.

Na turnieju obecni byli: Krzysztof Harmaciński – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Iławie, Dorota Kamińska – zastępca burmistrza Miasta Iławy, st. bryg. Piotr Wlazłowski – Komendant Powiatowy PSP w Iławie, Przemysław Pierunek – Nadleśnictwo Iława, dh Adam Waszelewski – viceprezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Iławie, przedstawiciele Urzędu Miasta Iława oraz Gminy Iława.

Najlepszy burger w Europie? Test Super Expressu

Władca Pierścieni: ARCYTRUDNY QUIZ dla fanów. 10 na 10 mają tylko mistrzowie!

Pytanie 1 z 10
Jeden, by wszystkie odnaleźć, Jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać...