Ranking Perspektyw, która szkoła w regionie jest najlepsza?

i

Autor: Pixabay

Iławscy uczniowie najchętniej wybierają technika

2020-02-18 14:11

Odbywają się już pierwsze spotkania konsultacyjne dotyczące przygotowań do nowego roku szkolnego w placówkach podlegających władzom starostwa w Iławie. Niektóre wyniki analiz zaskakują.

Spotkania ruszyły, bo jest już zarządzenie kuratora oświaty dotyczące terminów rekrutacji uczniów. Urzędnicy wspólnie z dyrektorami szkół analizowali ilu uczniów i jakimi placówkami będzie zainteresowanych w roku szkolnym 2020/21. Przy okazji okazało się, że uczniowie kończący podstawówki najbardziej zainteresowani są dalszą edukacją w technikum budownictwa, technikum informatycznym czy nauką jako mechanik samochodowy.

Władze powiatu analizowały też wprowadzenie nowych kierunków edukacji i szkół branżowych II stopnia.

- Nowych kierunków edukacji raczej nie będzie - mówi Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie. - Co gorsza okazuje się, że uczniowie szkół branżowych, tzw. zawodówek, nie są zainteresowani dalszą edukacją. Szkoła branżowa drugiego stopnia umożliwiła by zdobycie przez tych uczniów tytuły technika i możliwość podejścia do matury. Analizy środowiskowe są jednak bezwzględne. Zainteresowanie typ typem szkołami jest prawie zerowe. 

Warto dodać, że do końca lutego dyrektorzy szkół średnich na stronach internetowych placówek opublikują informacje jakie przedmioty będą brane pod uwagę przy rekrutacji. Wnioski o przyjęcie uczniowie będą składać od 11 maja do 23 czerwca.