Iławscy strażacy spotkali się z szefem z Warszawy

2023-02-06 13:56

Iławską komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej wizytował zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk, któremu towarzyszył Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nabryg. Tomasz Komoszyński wraz z zastępcą st. bryg. Adamem Jastrzębskim.

Celem wizyty było zapoznanie z jednostką i warunkami służby, a przede wszystkim omówienie planu gruntownej przebudowy iławskiej komendy wraz z kompleksową termomodernizacją., która ma się rozpocząć już roku bieżącym. Przygotowaną dokumentację projektową oraz planowane założenia inwestycji przedstawił komendant powiatowy PSP w Iławie st. bryg. Piotr Wlazłowski.

Nadbrygadier Krzysztof Hejduk zapoznał się z obecnie funkcjonującym stanem socjalno- użytkowym obiektu. Główna część iławskiej strażnicy to budynki z lat 70 i 90 wymagające od lat wyczekiwanego remontu.

Wizytacja była również okazją do spotkania nadbryg. Krzysztofa Hejduka z funkcjonariuszami iławskiej komendy. Podczas spotkania komendant przekazał informacje w zakresie planowanych inwestycji i zakupów sprzętowych, nowego umundurowania oraz bardzo szeroko przedstawił plan rozwoju formacji na kolejne

Zarabiali na prostytucji! Gangiem kierowała polsko-rosyjska para! Grozi im nawet 12 lat więzienia

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Największe kujony zdobędą maksymalnie 8/10

Pytanie 1 z 10
W którym województwie żyje najwięcej łosi?