burmistrz iława

i

Autor: UM Iława

Iławianie odpracują długi. Taką szansę dają im władze miasta

2021-05-27 13:32

Osoby mające zadłużenie za wynajmowanie lokali gminnych i będące w trudnej sytuacji materialnej, mają możliwość odpracowania długu w ramach specjalnego programu zainicjowanego przez burmistrza Iławy Dawida Kopaczewskiego.

Zgłasza się do mnie wiele mieszkańców, którzy z uwagi na trudną sytuację finansową nie są w stanie spłacić powstałego zadłużenia za wynajmowane mieszkanie socjalne lub komunalne. Program oddłużeniowy to ukłon w ich stronę i możliwość zmniejszenia lub całkowitej likwidacji długu poprzez pracę. Takie rozwiązanie, obok spłacania swoich zobowiązań, jest najuczciwsze wobec osób rzetelnie płacących swoje czynsze- komentuje burmistrz Dawid Kopaczewski.

Masz dług? Odpracuj! Zgodnie z Zarządzeniem najemcy lokali socjalnych i komunalnych mogą skorzystać z„Programu oddłużeniowego odpracowania długu”, jeśli spełnią trzy warunki:

  • zajmują lokal mieszkalny wchodzący w skład zasobu mieszkaniowego miasta;
  • posiadają zadłużenie z tytułu zajmowania lokalu lub wcześniej zajmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;
  • wystąpią do Burmistrza Miasta Iławy albo do Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. w Iławie, o zamianę długu za czynsz na świadczenia niepieniężne, czyli po prostu na swoją pracę na rzecz miasta.

Jak odpracować zadłużenie? Zadłużenie odpracować będzie można we wszystkich jednostkach i spółkach miejskich m.in. przy organizacji imprez w Iławskim Centrum Kultury czy Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, czy jako pomoc kuchenna w stołówce szkolnej lub przy pracach porządkowych. Wymiar i czas pracy będzie odpowiednio dostosowany do możliwości osoby korzystającej z programu. O wszystkich warunkach pracy decydować będzie Prezes Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Stawka godzinowa za wykonane prace została ustalona w wysokości 14 zł/godz. brutto. Do prac realizowanych w ramach niniejszego programu zaliczać się będą w szczególności:

  • prace porządkowe,
  • drobne prace remontowe i naprawcze,
  • prace ogrodnicze,
  • pozostałe prace wynikające z potrzeb jednostki, w której będą one realizowane

Gdzie się zgłosić? Aby skorzystać z programu należy wypełnić wniosek (do pobrania) i złożyć go w Urzędzie Miasta Iławy ul. Niepodległości 13 lub w siedzibie Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ul. K. Jagiellończyka 16. Po jego rozpatrzeniu podpisywana jest umowa pomiędzy Gminą Miejską Iława a dłużnikiem, która określa warunki i charakter pracy.

Odłóż telefon i żyj. Ważna zmiana w przepisach drogowych

PSYCHOTEST. Jaki jest poziom twojej wrodzonej inteligencji. Zagadki logiczne

Pytanie 1 z 8
Jaki znak należy wstawić między cyfry 3 i 4, aby uzyskać liczbę większą od 3, a mniejszą od 4?