sesja iława

i

Autor: UM Iława

Iława zaciska pasa by pomóc przedsiębiorcom

2020-04-16 13:04

W formule online odbyła się sesja Rady Miasta Iława. Burmistrz Dawid Kopczewski przedstawił na niej plan wsparcia lokalnego biznesu. Jeśli przetrwają przedsiębiorcy, przetrwa nasze miasto - zapewniał samorządowiec.

Według władz Iławy uda się na to przedsięwzięcie wygospodarować około miliona złotych. Fundusze będą pochodzić m.in. z oszczędności spowodowanych odwołaniem szeregu imprez w okresie od marca do maja. To także środki z wydziału promocji miasta gdzie udało się znaleźć 60 tysięcy, z ICK gdzie udało się wygospodarować 50 tysięcy i ponad 60 tysięcy złotych z Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. W ten sposób grosz do grosza udało się miastu uzbierać wspomniany milion. Trafi on do tzw Iławskiego pakietu wsparcia.

- Musimy w tych trudnych chwilach solidaryzować się z naszymi przedsiębiorcami, a także spłacić wobec nich pewien dług wdzięczności za to, że są z nami przez wiele lat - tłumaczył burmistrz.  - Wspomagają nasz budżet i imprezy, będąc przychylnym wobec wielu naszych inicjatyw. Teraz, w tych trudnych chwilach, my musimy wyjść im naprzeciw.

Najważniejsze założenia pakietu pomocowego:

  • Obniżka lub umorzenie dzierżawy obiektu miejskiego.
  • Burmistrz Iławy na wniosek przedsiębiorcy będzie mógł udzielić wsparcia w zakresie kosztów dzierżawy obiektu miejskiego: obniżenie czynszu w przypadku ograniczenia działalności w wyniku COVID-19, całkowite zwolnienie z czynszu w przypadku zawieszenia działalności z powodu COVID-19.
  • Odroczenie/umorzenie/rozłożenie na raty płatności podatków. Na indywidualny wniosek przedsiębiorcy Burmistrz Iławy będzie miał możliwość: odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia płatności podatku na raty. Wniosek przedsiębiorcy może wpłynąć przed lub po wyznaczonym terminie płatności.
    umorzenia części lub całości podatku. Wniosek przedsiębiorcy musi wpłynąć po wyznaczonym terminie płatności.
  • Urząd Miasta będzie realizował działania doradcze i informacyjne o możliwościach skorzystania ze wsparcia zewnętrznego: Banku Gospodarstwa Krajowego, Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, Funduszy Wsparcia, Rządowej Tarczy 1.0 i 2.0, innych.
  • Przedsiębiorcy, którzy zawiesili lub ograniczyli działalność mogą złożyć deklarację zmiany obsługi odbioru odpadów: zmniejszającą liczbę pojemników oraz częstotliwość odbioru odpadów, zerową w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej.