polski ład iława projekty

i

Autor: UM Iława Iława też chce skorzystać na Nowym Ładzie. Zgłoszono projekty

Iława też chce skorzystać na Nowym Ładzie. Zgłoszono projekty

2021-08-04 12:31

W lipcu b.r. ruszył nabór na bezzwrotne dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Katalog przedsięwzięć możliwych do zgłoszenia podzielono na 35 obszarów tematycznych zebranych w 4 grupy, w których można uzyskać wsparcie finansowe na poziomie od 85 do 95 procent.

Warunkiem otrzymania promesy inwestycyjnej jest rozpoczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy – rozpoczęte w terminie 6 miesięcy od daty wystawienia promesy wstępnej. To było wyznacznikiem wyboru następujących przedsięwzięć do zgłoszenia do dofinansowania:

Wniosek nr 1 (bez limitu kwotowego dofinansowania) dotyczyć będzie Budowy Szkoły Podstawowej przy ul. Ziemowita w Iławie.

Niniejszy wniosek znajduje się w 3 priorytecie inwestycyjnym z 85% dofinansowaniem. Zgłaszana wartość inwestycji wynosi 68 880 000 złotych brutto.

Opis inwestycji: Inwestycja obejmuje budowę szkoły podstawowej 24-o oddziałowej dla 600 dzieci z 9 salami nauki klas 1-3, 15 salami nauki i 7 pracowniami przedmiotowymi klas 4-8, 3 salami komputerowymi, 3 laboratoriami językowymi, z salą gimnastyczną 18x30m i salą ćwiczeń ruchowych, biblioteką, 3 świetlicami, kuchnią i stołówką oraz gabinetami: pielęgniarskim, stomatologicznym i psychologiczno-pedagogicznym. Jest to nowy budynek z pierwszym wyposażeniem, z boiskiem wielofunkcyjnym, bieżnią i skocznią, z placem zabaw, placem wejściowym i parkingiem. W/w kwota będzie przeznaczona na dokumentację projektową i wykonanie robót budowlanych.

Wniosek nr 2 (kwota dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln złotych) - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę dróg na terenie miasta Iławy.

W ramach niniejszego wniosku planowane jest zgłoszenie 11 inwestycji drogowych na terenie miasta. Niniejszy wniosek znajduje się w 1 priorytecie inwestycyjnym z 95% dofinansowaniem. Zgłaszana wartość inwestycji wynosi 12 600 000 złotych brutto.

Opis inwestycji: W ramach przedsięwzięcia przewidziano przebudowę następujących ulic: Łąkowej, Stalowej, Konopnickiej, Westerplatte, Działdowskiej, Toruńskiej, Sztumskiej, Brodnickiej, Porzeczkowej, Podleśnej, Skłodowskiej, Pileckiego, Rolnej i Kościuszki. Poza budową nawierzchni w zakresie znajdują się: budowy chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, oświetlenia ulicznego, uzbrojenia podziemnego. Łączna długość przebudowanych dróg wynosi ok. 2,9km (w tym ok. 0,4km przebudowy chodnika ul. Brodnickiej).

Wniosek nr 3 (trzeci wniosek z limitem kosztowym dofinansowania do 5 mln złotych) – Budowa żłobka miejskiego przy ul. 1 Maja w Iławie.

Niniejszy wniosek znajduje się w 3 priorytecie inwestycyjnym z 85% dofinansowaniem. Zgłaszana wartość inwestycji wynosi 5 882 300 złotych brutto.

Opis inwestycji: W ramach inwestycji przewidziano budowę jednokondygnacyjnego, wolnostojącego budynku żłobka miejskiego wraz z zapleczem technologicznym i socjalnym o powierzchni użytkowej ok. 895m2. Obiekt przewidziany na 80 miejsc (4 oddziały dzieci). W projekcie zawarto także budowę drogi i parkingu, zbiornika ppoż., oświetlenia, uzbrojenia podziemnego, placu zabaw, monitoringu wizyjnego oraz zagospodarowania zieleni. Budynek będzie zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz panelami fotowoltaicznymi.

Bardzo liczymy na to dofinansowanie. - mówi burmistrz Dawid Kopaczewski. Przeprowadziliśmy konsultacje z radnymi, aby wytypować najważniejsze z punktu widzenia naszych mieszkanek i mieszkańców inwestycje. Zapewniam, że jeśli uda nam się pozyskać środki z Funduszu Polski Ład, to będziemy gotowi z dokumentacją na wszystkie zgłoszone zadania. - dodaje burmistrz.

Takie auta królowały na polskich drogach w latach 90.

Pytanie 1 z 13
Jak nazywała się odmiana popularnego Malucha, która dysponowała dwoma bagażnikami?
Biały fortepian stanął na lotnisku Chopina. Podróżni mogą słuchać pięknych koncertów