Zostan Żolnierzem Rzeczypospolitej

i

Autor: MON

Iława na trasie spotkań „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”

2020-02-18 14:33

Podczas gdy jak co roku, w miastach i gminach prowadzona jest kwalifikacja wojskowa, by określić stopień przydatności młodzieży do służby wojskowej na wypadek wojny, Wojsko Polskie organizuje jednocześnie spotkania, by zachęcić do czynnej służby wojskowej jako pomysł na życie i stałe miejsce pracy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie przystąpiła do realizacji kolejnego etapu kampanii promocyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej pod hasłem „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, której celem jest zwiększenie stanu osobowego armii we wszystkich Rodzajach Sił Zbrojnych RP (wojskach lądowych, siłach powietrznych, marynarce wojennej, wojskach specjalnych, wojskach obrony terytorialnej).

Zostan Żolnierzem Rzeczypospolitej

i

Autor: MON

W ramach kampanii przedstawiciele WKU w Ostródzie, razem z żołnierzami jednostek wojskowych 16 DZ odbywają się spotkania z osobami poszukującymi zatrudnienia w powiatowych urzędach pracy.

Zespoły promocyjno-rekrutacyjne promują odbywanie ochotniczych form służby wojskowej i informować o formalnych procedurach powołania do służby przygotowawczej, służby kandydackiej zawodowej i terytorialnej służby wojskowej. Proponują osobom zainteresowanym rozważenie wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego podczas planowania swojej przyszłości, opowiedzą o własnych doświadczeniach oraz wręczą materiały informacyjne i promocyjne.

Punkty promocyjno - informacyjne zostaną rozwinięte we wszystkich Powiatowych Urzędach Pracy na administrowanym przez WKU w Ostródzie.

Spotkanie w NML

Już odbyło się już takie spotkanie w PUP w Nowym Mieście Lubawskim. Zainteresowanych nie brakowało. Wśród kilkudziesięciu osób, spore grono to kobiety.

Zostan Żolnierzem Rzeczypospolitej -wku ostróda

i

Autor: WKU Ostróda
Zostan Żolnierzem Rzeczypospolitej -wku ostróda

i

Autor: WKU Ostróda
Zostan Żolnierzem Rzeczypospolitej -wku ostróda

i

Autor: WKU Ostróda

Kolejne Spotkania:

19.02.2020
godz. 09.00-11.00 PUP w Działdowie, ul. Chopina 6
godz. 12.00-14.00 PUP Działdowo – Filia w Lidzbarku, ul. Jeleńska 38

11.03.2020
godz. 09.00-14.00 PUP w Iławie ul. 1 Maja 8 B

18.03.2020
godz. 09.00-13.00 PUP w Ostródzie (budynek Centrum Użyteczności Publicznej) ul. Jana III Sobieskiego 5