podział na strefy od 10.10.2020

i

Autor: Kancelaria Premiera RP Podział na strefy od 10.10.2020, Iława w strefie czerwonej

Iława dołącza do strefy czerwonej. Co można, a czego nie w czerwonej strefie?

2020-10-09 14:47

Od 10 października Iława włączona zostaje do tak zwanej czerwonej strefy. Ministerstwo Zdrowia właśnie opublikowało zaktualizowaną listę norm i zakazów dla wybranych stref ze zwiększonymi restrykcjami. Jakie zakazy obowiązują obecnie w powiecie iławskim? O tym na ilawa.eska.pl

Najpierw pojawiła się skrócona i niedoprecyzowana lista zakazów i wytycznych dla żółtych i czerwonych stref, zresztą nadal lista ta jest okresowo aktualizowana. Sprawdzamy jakie obecnie zakazy i wytyczne dotyczą Iławy i powiatu iławskiego, który od soboty (10.10) zaliczony zostaje do strefy czerwonej.

Sonda
Czy wierzysz w pandemię koronawirusa?

Regionalne obostrzenia – nowe zasady od 10.10.2020

Organizacja kongresów i targów:

W strefie czerwonej – zakaz

Wydarzenia kulturalne w strefie czerwonej:

Odbywają się:

1. W pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem:

udostępnienia widzom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami,

zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa;

2. Na otwartym powietrzu pod warunkiem:

zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów była nie większa niż 100 osób,

zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,

zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Gastronomia:

W strefie czerwonej – prowadzenie działalności możliwe w określonych godzinach: od 6:00 do 22:00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

Działalność hotelarska:

Obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni, gastronomii oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

Aquaparki i baseny:

Obecnie 75% obłożenia obiektu w aquaparkach.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne:

W strefie czerwonej – zakaz 

Kina:

Zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych – 25% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska:

Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

Ten sam warunek – będzie – po upływie 14 dni o dnia ogłoszenia rozporządzenia w przypadku rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgromadzenia:

Obecnie jest zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 150 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

Kościoły:

1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – 50% obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego oraz obowiązek zakrywania ust i nosa

2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa

Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe:

W strefie czerwonej – 50 osób, z wyjątkiem obsługi (obecnie i od 17.10.2020 r.)

Transport zbiorowy:

W strefie czerwonej – 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego.

Zasłanianie ust i nosa:

W strefie czerwonej – wszędzie maski w przestrzeni publicznej

Handel:

Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Kluby nocne, dyskoteki oraz inne miejsca udostępnione do tańczenia (tzw. wolny parkiet):

Obecnie zakaz prowadzenia działalności.

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu:

Obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki – także jego opiekun.

Siłownie oraz centra i kluby fitness w strefie czerwonej

Działalność dopuszczalna pod warunkiem, gdy na siłowni lub w klubie znajduje się nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

Transport lotniczy:

Obecnie jest obowiązek:

1. Zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego.

2. Dezynfekcji statku powietrznego:

a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,

b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,

c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin.

3) Przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wypłaszczanie krzywej. "Będzie dobrze" Adama Federa, odc. 129