Groźba strajku kolejarzy w województwie warmińsko-mazurskim zażegnana

i

Autor: Polregio Groźba strajku kolejarzy w województwie warmińsko-mazurskim zażegnana

kolejarze

Groźba strajku kolejarzy w województwie warmińsko-mazurskim zażegnana

2024-03-01 13:25

POLREGIO S.A. wraz z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ustalili kluczowe kwestie finansowe, co pozwoli podpisać porozumienie ze Stroną Społeczną w sprawie stabilnego wzrostu wynagrodzeń w spółce na najbliższe 5 lat. Kompromis oddala groźbę strajku w województwie.

Po przeanalizowaniu szacowanych kosztów podwyżek oczekiwanych przez Stronę Społeczną, Urząd Marszałkowski, jako Organizator pasażerskich przewozów kolejowych na Warmii i Mazurach, zgodził się na wypłatę jednorazowej gratyfikacji wypłaconej w 2024 roku oraz na długoterminowe rozwiązanie, tj. waloryzację wynagrodzeń pracowników od 1 kwietnia 2025 roku. Marszałek Marcin Kuchciński, jako jeden z pierwszych Organizatorów transportu zgodził się na porozumienie ze Stroną Społeczną.

Tym samym Marszałek zgodził się przekazać spółce 16 mln zł z około 26 mln zł, o które zabiegało POLREGIO S.A. w pierwotnych planach finansowych na 2024 rok. Temat kwoty, która miała być przeznaczona na naprawy okresowe oraz utrzymanie taboru kolejowego, pozostanie otwarty. Tym samym Spółka podejmie się znalezienia optymalnego rozwiązania w określonym budżecie przeznaczonym na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie, licząc na to, że Urząd Marszałkowski również podejmie podobne działania po swojej stronie.

Zarząd Spółki docenia fakt, że Marszałek Marcin Kuchciński dostrzega finansowe potrzeby osób zatrudnionych na kolei i popiera zwiększenie ich wynagrodzenia. W imieniu pracowników Zakładu POLREGIO S.A. w Olsztynie za tę otwartość, gotowość do dialogu oraz wypracowany kompromis serdecznie dziękujemy - mówią przedstawiciele Polregio.

Wypracowany wspólnie kompromis nie tylko zapewni nieprzerwaną realizację przewozów pasażerskich dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, umożliwiając im dotarcie do pracy, szkoły czy na uczelnie, ale również odsuwa ryzyko strajku zapowiadanego przez Związki Zawodowe. POLREGIO S.A. w województwie warmińsko - mazurskim jest liczącym się na rynku stabilnym i silnym pracodawcą zatrudniając ok. 400 pracowników.  Praca eksploatacyjna zwiększa się rok do roku o ok. 10% co stanowi w chwili obecnej 3,3 mln pockm.

Taki prywatnie jest Smolasty. Tego możecie o nim nie wiedzieć!

Rozpoznaj polskich celebrytów po oczach

Pytanie 1 z 5
Czyje to oczy?
Czyje to oczy?