Gmina Iława: Oddanie do użytku drogi Dół-Ławice

i

Autor: UG Iława

Gmina Iława: Odcinek drogi z miejscowości Dół do Ławic już gotowy i oddany

2020-08-29 14:59

W piątek, 28 sierpnia 2020 r. odbyła się uroczystość otwarcia przebudowanej drogi gminnej Dół-Ławice. Przybyłych gości i mieszkańców sołectw Dół i Ławice powitał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, który podczas swojego wystąpienia podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w przebudowę drogi i wręczył im podziękowania.

Udział w uroczystości wzięli: Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Aleksander Socha, Wicestarosta Powiatu Iławskiego Marek Polański, Z-ca Wójta Gminy Iława Andrzej Brach, Przewodniczący Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski, radni i sołtysi Gminy Iława, pracownicy Urzędu Gminy, przedstawiciele wykonawcy oraz mieszkańcy miejscowości Dół i Ławice.

W ramach inwestycji została przebudowana droga gminna Dół-Ławice o długości 2 398 m i szerokości 5 m. Przebudowana droga zyskała nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, chodnik, odwodnienie jezdni oraz nowoczesne, energooszczędne oświetlenie LED (31 punktów oświetleniowych + 1 punkt oświetlenia solarnego).

Wartość całej inwestycji wyniosła 2 649 547,87 zł, a dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 2 119 638,30 zł.

Inwestycję rozpoczęto 28 kwietnia 2020 r., a ukończono, co warto podkreślić, przed czasem – 30 lipca 2020 r.

Przeprowadzona inwestycja była oczekiwana nie tylko przez mieszkańców sołectw Dół i Ławice, ale przez wszystkich mieszkańców gminy Iława i coraz liczniej przybywających turystów. Nowo wybudowana droga poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy, a także przyczyni się do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju tej części gminy.

Dlaczego warto jeść śliwki?