barometr zawodów

i

Autor: Barometr Zawodow Ekonomistom już dziękujemy, czyli barometr zawodów w Iławie i warmińsko-mazurskim.

Ekonomistów jest już za dużo, czyli barometr zawodów w Iławie i warmińsko-mazurskim

2021-03-05 13:28

Co roku powstaje specjalny raport, który podsumowuje aktualne zapotrzebowanie na dane branże w Polsce i poszczególnych regionach. Sprawdzamy, jakie branże i zawody borykają się ze znalezieniem pracowników, a których zawodów lepiej unikać w ścieżce edukacji, ponieważ nasycenie w tych branżach jest już zbyt duże.

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy)

Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców

Zawody nadwyżkowe, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie)

Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw i kraju.

Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim na koniec września 2020 roku ukształtowała się na poziomie 9,9%, w kraju zaś osiągnęła wartość – 6,1%. W porównaniu do sytuacji sprzed roku wysokość wskaźnika wzrosła w kraju o 1,0 p. proc., a w regionieo 1,3 p. proc.

Zawody w warmińsko-mazurskim

Grupy zawodów zrównoważonych

W województwie przewiduje się przewagę grupy zawodów zrównoważonych, która powiększyła się o 7 grup zawodów w porównaniu z poprzednim badaniem. Obecnie do tej grupy zawodów z deficytu przeszli:

 • psycholodzy i psychoterapeuci
 • brukarze
 • fryzjerzy
 • operatorzy obrabiarek skrawających
 • fizjoterapeuci i masażyści
 • krawcy i pracownicy produkcji odzieży
 • piekarze

Grupy zawodów deficytowych

W województwie warmińsko-mazurskim prognozowane są 22 grupy zawodów deficytowych. Największe szanse na znalezienie zatrudnienia będą mieli fachowcy z następujących grup zawodów:

 • pielęgniarki i położne
 • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
 • cieśle i stolarze budowlani
 • lekarze
 • mechanicy pojazdów samochodowych
 • pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie
 • dekarze i blacharze budowlani
 • elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
 • kucharze
 • monterzy instalacji budowlanych
 • murarze i tynkarze
 • operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
 • robotnicy budowlani
 • spawacze
 • robotnicy obróbki drewna i stolarze
 • samodzielni księgowi
 • magazynierzy
 • opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • ślusarze betoniarze i zbrojarze
 • kierowcy autobusów
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych

Grupy zawodów nadwyżkowych

W województwie prognozowana jest jedna grupa zawodów nadwyżkowych. Trudności w podjęciu zatrudnienia po raz kolejny będą mieli ekonomiści.

Powyższa grupa zawodów jako nadwyżkowa została oceniona w 16 powiatach.

Nadwyżkę dla tej grupy zawodów wskazały powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, ełcki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nowomiejski, ostródzki, piski, węgorzewski oraz powiaty: giżycki, olecki, szczycieński (które wskazały grupę jako nową grupę nadwyżkową).

Obecnie w województwie prowadzone jest kształcenie zawodowe w technikum w zawodzie technik ekonomista (17 powiatów) oraz wyższe studia na kierunku ekonomia w powiecie kętrzyńskim, m. Elbląg i m. Olsztyn. Zbyt duża liczba absolwentów oraz niewystarczające doświadczenie zawodowe, mogą powodować problemy w znalezieniu zatrudnienia w ww. zawodach.

Sytuacja w powiecie iławskim

Wiemy już jak rynek pracy i branż wygląda patrząc na całe województwo warmińsko-mazurskie. Zawężając barometr do powiatu iławskiego pokazuje się nam cała masa zbilansowanych zawodów, gdzie braki kadrowe uzupełniane są na bieżąco, nie ma w powiecie branży z nadwyżką pracowników taka jak występuje patrząc na cały region, z kolei jest sporo zawodów borykających się ze znalezieniem pracowników, są to:

 • Blacharze i lakiernicy samochodowi
 • Brukarze
 • Cieśle i stolarze budowlani
 • Cukiernicy
 • Dekarze i blacharze budowlani
 • Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
 • Fryzjerzy
 • Inżynierowie mechanicy
 • Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
 • Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
 • Lakiernicy
 • Lekarze
 • Magazynierzy
 • Masarze i przetwórcy ryb
 • Mechanicy maszyn i urządzeń
 • Mechanicy pojazdów samochodowych
 • Monterzy instalacji budowlanych
 • Murarze i tynkarze
 • Operatorzy obrabiarek skrawających
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Piekarze
 • Pielęgniarki i położne
 • Pracownicy przetwórstwa spożywczego
 • Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie
 • Robotnicy budowlani
 • Robotnicy obróbki drewna i stolarze
 • Spawacze
 • Ślusarze
 • Tapicerzy

Te właśnie kierunki kariery zalecamy obrać jeśli chcecie mieć większe szanse na znalezienie pracy w okolicy. Z tych branż część pracodawców zmuszona jest już teraz szukać pracowników zagranicznych, by nie zamknąć działalności.

Szczegółowe raporty dla kraju i regionu znajdziecie na barometrzawodow.pl

QUIZ. Wymarłe zawody. Macie pojęcie, co oni robili?

Pytanie 1 z 10
Gdzie spotkać można introligatora?
Ekskluzywne domki dla jeży i dżdżownic