ludzie

i

Autor: arch. organizatora

Doceńmy iławskich wolontariuszy. Zgłoś najaktywniejszych

2021-10-04 14:38

Do 21 października br. można przesyłać zgłoszenia do konkursu „Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego” 2021. Skierowany jest do osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych współpracującymi z wolontariuszami.

Do konkursu może zostać zgłoszona osoba, która: a) działa wolontarystycznie w organizacji / instytucji zgłaszającej, b) udziela się na terenie powiatu iławskiego, c) konsekwentnie – często / systematycznie pomaga potrzebującym, d) podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczności i środowiska, e) świadczy nieodpłatną pomoc na rzecz innych osób i organizacji, wspierania inicjatyw lokalnych, na rzecz rozwoju powiatu iławskiego, f) wyróżnia się innymi pozytywnymi cechami, zasługującymi na uznanie w jej działalności wolontarystycznej.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie ESWIP. Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, współfinansowanego ze środków Powiatu Iławskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 21 października 2021 r.

Adam Bodnar: PiS łamie prawa człowieka

QUIZ. Król czy tylko władca Polski? Do jakiej dynastii należał? Piastowie, Jagiellonowie i inni

Pytanie 1 z 15
Kim był Mieszko I?