jezioro

i

Autor: Fot. Stanisław Blonkowski (Starostwo Iławskie)

Co dalej ze strefą ciszy i z ograniczeniem prędkości na jeziorach w powiecie iławskim?

2021-03-29 17:16

Sezon żeglarski zbliża się wielkimi krokami, warto zatem wrócić do tematu petycji jaka w ubiegłym roku wpłynęła do Rady Powiatu Iławskiego. Dotyczyła utworzenia tzw. stref ciszy na terenie zatoki Widłągi i jeziora Płaskie, a konkretnie podjęcia uchwały zakazującej na tych obszarach używania napędu silnikowego przez jednostki pływające, w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych.

Rada uznała, iż petycja w części dotyczącej jeziora Płaskie jest bezprzedmiotowa ze względu na już obowiązujący zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na tym jeziorze. Jednocześnie podjęte zostały kroki w celu zwrócenia uwagi na brak odpowiedniego oznakowania informującego żeglarzy o zakazie. W grudniu ubiegłego roku dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich poinformował Starostę, że zostało wykonane nowe oznakowanie strefy ciszy na Jeziorze Płaskie.

Jeśli chodzi o zatokę Widłągi. Jezioro Jeziorak wraz z zatokami będącymi jego częścią – w tym z zatoką Widłągi – należy do wód śródlądowych żeglownych zwanych „śródlądowymi drogami wodnymi”. W tej sytuacji rada powiatu nie ma kompetencji do rozpatrzenia petycji w części dotyczącej wprowadzenia zakazu używania napędu silnikowego przez jednostki pływające na zatoce. W związku z powyższym petycja została przekazana do Ministerstwo Klimatu. W toku przeprowadzonego postępowania ustaliło, iż zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tereny otaczające zatokę Widłągi nie są terenami przeznaczonymi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Na tej podstawie stwierdzono, że brak jest przesłanek do wprowadzenia tego typu ograniczeń i zakazów.

Z roku na rok słyszymy jednak coraz więcej sygnałów o nieodpowiednim, często brawurowym zachowaniu użytkowników łodzi silnikowych oraz skuterów, zagrażającym innym użytkownikom wód w tej części jeziora Jeziorak - mówi Mateusz Szauer, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie. - W celu wyeliminowania problemu, zwróciliśmy się z prośbą do właściwego Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej o wprowadzenie ograniczenia prędkości do 6 km/h dla jednostek pływających po zatoce Widłągi na jeziorze Jeziorak. W naszej ocenie ograniczenie prędkości poskutkuje podniesieniem bezpieczeństwa ruchu na tym obszarze jeziora.

Dyrektorr Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatury w Gdańsku przychylił się do przedstawionej argumentacji wnioskując do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wystawienie przed nadchodzącym sezonem nawigacyjnym odpowiednich znaków. To rozwiązanie będzie stanowiło swoisty kompromis dla wszystkich użytkowników tej części jeziora Jeziorak, miłośników żeglarstwa oraz przyrody.

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Chcesz zachować o sobie dobre zdanie? Zdobądź przynajmniej 7 pkt!

Pytanie 1 z 10
Książka (i film) "Zabić drozda" Harper Lee jest znana na całym świecie. Jak nazywała się jej kontynuacja, którą pisarka napisała po 55 latach?
Rihanna 5 lat temu zawiesiła karierę. Przypominamy jej największe hity