Będą zmiany w szkołach budowlanych i kształceniu branżowym!

2022-10-14 9:48

Jak zwiększyć promocję zawodu technika budowlanego? Jak zachęcać młode osoby do ścieżki kariery w branży budowlanej? Jak zapewnić niezbędną dostępność kadry nauczycielskiej koniecznej do kształcenia zawodowego w branży budowlanej? To najważniejsze tematy debaty eksperckiej zorganizowanej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Celem konferencji była promocja wśród młodych osób ścieżki edukacji w technikach i szkołach branżowych.

– Jesteśmy świadomi wyzwań jakie stoją przed szkołami budowlanymi. Chcemy podjąć działania, które sprawią, że zawód budowlańca będzie jeszcze bardziej atrakcyjny dla młodych osób, szukających swojej ścieżki zawodowej. Stawiamy na wsparcie w promocji tego zawodu, ale również zapewnienie kadry, czy też wsparcie procesów cyfryzacji szkolnictwa branżowego. Będzie to możliwe dzięki intensyfikacji współpracy szkół z uczelniami i branżą budowlaną – powiedział wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński otwierając wydarzenie.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii stopniowo wprowadza zmiany na rzecz techników w ramach deregulacji prawa budowlanego. Mają one na celu ułatwienie i zachęcenie do zdobywania uprawnień budowlanych przez techników, a tym samym zwiększenie zainteresowania podejmowaniem nauki w technikach.

Główne zmiany:

  • Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie dla techników, po odbyciu 4-letniej praktyki projektowej oraz rocznej praktyki na budowie. 
  • Praktyka pod patronatem osoby posiadającej co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych.
  • Skrócenie dla osób posiadających tytuł zawodowy technika 4-letniej praktyki zawodowej do 3 lat – polegającej na pełnieniu funkcji technicznej na budowie, wymaganej do uzyskania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.
  • Osobą uprawnioną do skrócenia wymiaru praktyki byłby patron, pod kierownictwem którego praktyka jest odbywana.
  • Technicy, po odbyciu wymaganej praktyki i zdobyciu uprawnień, będą uprawnieni do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 niezależnie od zabudowy.
  • Technicy w specjalności konstrukcujno-budowlanej będą mogli zdobyć uprawnienia do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu do 1000 m3.
  • Przy np. uprawnieniach budowlanych w specjalności instalacyjnej (w zakresie m.in. sieci, instalacji i urządzeń cieplnych) będzie możliwe projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

- Budownictwo jest kołem napędowym polskiej gospodarki, a budowlaniec to bardzo ciekawy i przyszłościowy zawód. Zachęcam młodych ludzi i ich rodziców, by wybierali szkoły budowlane - powiedział wiceminister Piotr Uściński.

W debacie udział wzięli m.in. Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, nauczyciele wyższych i średnich szkół budowlanych, reprezentanci sektora gospodarki budowlanej oraz liczni uczniowie techników branżowych.

Wydarzenie było objęte Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Czy dobrze pamiętasz słodycze z lat 80. i 90.?

Pytanie 1 z 10
Pierwsze chrupki kukurydziane o smaku czekoladowym nazywały się:
Napadli i pobili, aby zabrać koszulkę i szalik kibicowi innej drużyny

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: online@grupazpr.pl