niepełnosprawni

i

Autor: pixabay.com

Samorząd

Asystent osobisty przyjdzie z pomocą potrzebującym iławianom

2024-02-26 15:13

Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności mieszkające na terenie Iławy mogą skorzystać z pomocy asystenta, który udziela wsparcia w codziennych czynnościach. Towarzyszy podczas spaceru, pomaga w zakupach, czy w załatwieniu sprawy urzędowej.

- Wyjątkowe potrzeby wymagają wyjątkowego potraktowania i zaoferowania adekwatnej pomocy, która w istotny sposób poprawi komfort życia. Osoby z niepełnosprawnościami w Iławie mogą liczyć na różnorodne formy wsparcia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Jedną z nich jest pomoc asystenta, który nie tylko ułatwia wykonywanie wielu czynności, ale też jest po prostu towarzyszem dnia codziennego. Ta obecność jest dla osoby samotnej bezcenna. – mówi burmistrz Dawid Kopaczewski

 „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” to kolejna już edycja programu realizowanego w Iławie, który ma służyć poprawie jakości życia osób, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, być wsparciem i zapewniać pomoc adekwatną do potrzeb.  Jego celem jest także umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z usług społecznych, wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. Dzięki niemu uczniowie z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  otrzymają odpowiednią pomoc nie tylko w nauce, ale także w ramach odpoczynku po szkole. – Asystent to osoba, która przychodzi do osoby potrzebującej wsparcia i w zależności od sytuacji, pomaga zrobić zakupy, towarzyszy podczas wyjścia na spacer, czy do kina. Godziny pracy asystenta oraz częstotliwość odwiedzin ustalane są indywidualnie, oczywiście w miarę możliwości i posiadanych funduszy. W ubiegłym roku z programu skorzystało ponad 190 osób z Iławy.  W tym roku, z racji mniejszego dofinansowania szacujemy, że będzie to ok 150 osób, dla których przeznaczone są 36 744 godziny łącznie (około 240 godzin na osobę do 15 grudnia 2024 r.) - mówi Grażyna Kemska dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.

W Iławie wsparciem w ramach programu objęte są w pierwszej kolejności:

  • dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnościami sprzężonymi ;
  • osoby posiadające orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • osoby z niepełnosprawnościami samotnie zamieszkujące, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich (nie dotyczy dzieci);
  • osoby, które nie korzystały z usług asystencji osobistej w ramach poprzednich edycji Programu oraz w ramach innych projektów;
  • osoby, które nie korzystają aktualnie z dodatkowego wsparcia np. w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, uczestnictwa w dziennych ośrodkach wsparcia.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Miasto Iława na realizację projektu otrzymało dofinansowanie w wysokości 1,92 mln złotych.

Kierowca pomógł niewidomej w Warszawie

QUIZ. Te książki były hitami PRL-u. Czytaliśmy je wszyscy

Pytanie 1 z 12
1. Cykl wydawniczy „Biblioteka Żółtego Tygrysa” był poświęcony: