plakat

i

Autor: UM Iława

Samorząd

Iławscy rzemieślnicy patronem 2024 roku

2024-02-26 15:09

Iławscy rzemieślnicy to grupa, która w istotny sposób przyczyniła się do odbudowy gospodarczego poziomu miasta po roku 1945. Na początku pod nazwą Cechu Zbiorowego Rzemieślniczego, potem przekształcając się w Cech Rzemiosł Różnych, dziś pod nazwą Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców stanowili w dużej mierze o sile miasta i gwarantowali dostęp do bardzo potrzebnych wówczas usług.

Społeczna inicjatywa rzemieślników sprawiła, że nad Jeziorakiem powstał budynek, który pełnił nie tylko rolę administracyjną dla rzemiosła, ale był miejscem, które zapewniało o możliwości rozwoju kultury. Świetlica, która powstała z inicjatywy rzemieślników, była miejscem spotkań, organizacji występów, wydarzeń kulturalnych nie tylko dla środowiska rzemieślników, ale wszystkich mieszkańców.

Dzisiaj wiele z tych rozpoznawalnych marek iławskich rzemieślników zniknęło z krajobrazu miasta, a chcielibyśmy bardzo przywrócić  pamięć o nich i ich rzemiośle. Podjęta uchwała, uchroni od zapomnienia ludzi i zawody, które sprawiły, że nasze miasto zyskało na znaczeniu gospodarczym. – wyjaśnia burmistrz Dawid Kopaczewski.

Planujemy przedstawić bogatą historię iławskich rzemieślników, zarówno tych, którzy byli zgromadzeni w Cechu, jak również tych, którzy prowadzili działalność i realizowali swoje pasje osobno. Chcemy odzyskać z zasobów pamięci, starych kronik, ustnych przekazów i rodzinnych albumów istotne informacje, które będą cegiełką do budowy naszej regionalnej tożsamości.

W iławskim Cechu zrzeszonych było około 300 zakładów rzemieślniczych różnych branż, dzięki czemu kilkuset uczniów rocznie mogło kształcić się i zdobywać kwalifikacje, które zapewniały możliwość samodzielnego startu w życie. Z drugiej strony uhonorowanie tej grupy mieszkańców pozwoli na promocję dzisiejszego rzemiosła i przedsiębiorczości, które w kluczowy sposób przyczyniają się do rozwoju miasta, podnoszenia jakości życia i wzmocnienia oferty edukacyjnej. Rok poświęcony iławskim rzemieślnikom  to motywacja do podjęcia starań i wysiłków, by mocniej zaakcentować walory kształcenia zawodowego, społeczne i ekonomiczne znaczenie obecności środowiska rzemieślników i przedsiębiorców dla miasta.

Dziękuję radnym Rady Miejskiej za poparcie mojego wniosku w tej sprawie. Jestem przekonany, że rzemieślnicy to nasze wspólne dobro. – dodaje burmistrz Dawid Kopaczewski.

Express Biedrzyckiej - Michał WAWRYKIEWICZ

Quiz o zwierzętach. Jak dobrze znasz świat fauny?

Pytanie 1 z 10
Jaki gatunek niedźwiedzia żyje w naszych lasach?