uczniowie

i

Autor: Starostwo Iławskie

240 uzdolnionych uczniów otrzymało stypendia Starosty Powiatu Iławskiego

2021-10-13 14:49

Starosta Powiatu Iławskiego przyznał stypendia w wysokości 500 zł. Wszyscy stypendyści spełnili określone kryteria, m.in. uzyskali wysoką średnią ocen, zostali laureatami bądź finalistami olimpiady, konkursu przedmiotowego, na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.

Samorząd Powiatu Iławskiego realizuje program przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski. W 2021 roku stypendium w wysokości 500 zł przyznano 240 uczniom.

Stypendium mogło być przyznane uczniowi, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz został laureatem bądź finalistą olimpiady, konkursu przedmiotowego, na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim, i uzyskał w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,0 lub uzyskał w szkole w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 5,0. Mogło być przyznane również za osiągnięcia artystyczne uczniowi, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz został laureatem, zdobywcą wyróżnienia i uczestnikiem finału międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego, został laureatem wojewódzkiego bądź makroregionalnego konkursu artystycznego, posiada udokumentowane sukcesy w konkursach artystycznych organizowanych w regionie, województwie lub kraju.

– W tym roku nie odbyła się uroczysta gala przyznania stypendiów naszym uczniom z powodu wciąż trwającej pandemii. Nie mniej serdecznie gratuluję laureatom, a wszystkim uczniom szkół powiatu iławskiego życzę sukcesów i wytrwałości. Stypendyści są nie tylko wybitnie zdolni, ale mają także ambitne plany na przyszłość. Jestem przekonany, że otrzymane stypendium będzie zachętą dla nich do dalszej nauki i pomoże w realizacji marzeń – mówi Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego. – Cieszymy się, że nauka w tym roku szkolnym 2021/2022  odbywa się w trybie stacjonarnym, co z pewnością jest korzystne dla uczniów i dla nauczycieli.

SuperNova LIVE: Roksana Węgiel dała czadu - zobacz wykon Korona z próby!

QUIZ. Czy wiesz do czego służą te kobiece przedmioty?

Pytanie 1 z 9
Czym jest beautyblender?