nowa wies

i

Autor: UG Iława

Nowa Wieś nagrodzona w wojewódzkim konkursie

2021-10-13 14:45

We wtorek, 12 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyło się uroczyste podsumowanie XXV edycji konkursu wojewódzkiego „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2021”. W konkursie wzięło udział 27 sołectw z całego województwa. Do tej edycji konkursu zostało zgłoszone sołectwo Nowa Wieś.

Była to już XXV edycja konkursu, którego głównym celem jest poprawa stanu ekologicznego i estetycznego wsi zrzeszonych w Zawiązku Gmin Warmińsko-Mazurskich. W konkursie oprócz samego piękna zgłoszonej wsi oceniana była również wielkość wkładu pracy w ich upiększenie.

Praca na rzecz miejscowości została wysoko oceniona i sołectwo Nowa Wieś otrzymało wyróżnienie oraz nagrodę finansową w wysokości 1500 zł. Komisja doceniła pracę i zaangażowanie na rzecz sołectwa, którego sołtys i rada sołecka wraz z mieszkańcami stara się o poprawę estetyki z jednoczesnym zachowaniem charakteru wiejskiego miejscowości.

Wyjątkowe wiatraki w Osiecznej koło Leszna

QUIZ. Król czy tylko władca Polski? Do jakiej dynastii należał? Piastowie, Jagiellonowie i inni

Pytanie 1 z 15
Kim był Mieszko I?