Urząd Miasta Iława - koronawirus

i

Autor: WR/UM Iława

Zmiana organizacji i godzin pracy instytucji! Urzędnik zejdzie do ciebie

2020-03-12 11:15

Po ogłoszeniu przez rząd i wojewodów zwiększonych środków ostrożności oraz zamknięcia niektórych instytucji, również lokalnie wprowadzane są zmiany w funkcjonowaniu administracji.

Władze miasta zdecydowały się ograniczyć do minimum kontakt z osobami z grupy ryzyka i obniżyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów (również koronawirusa) w administracji samorządowej. Dlatego postanowiono skrócić godziny pracy urzędu miasta oraz zmienić organizację pracy.

Główne zmiany:
-zamknięcie wszystkich poza głównym wejść do urzędu
-wyznaczenie pokojów do obsługi interesantów (urzędnicy będą do nich schodzić w razie potrzeby)
-zmiany czasu pracy urzędu na 12:00-15:00

Poza tym, w komunikacie czytamy:
Od 16 marca Urząd Miasta Iławy funkcjonuje bez zmian. Ogranicza się godziny, w których będzie można załatwić bezpośrednio sprawy. Od poniedziałku do piątku, aż do odwołania urząd otwarty będzie dla interesantów od godziny 12.00 do 15.00.
W tych godzinach bezpośredni dostęp będzie tylko do wyznaczonych biur:
-Kasy w godzinach pokój 210 12.00-14.30,
-Ewidencji Działalności Gospodarczej pokój 211 ,
-Dowodów osobistych pokój 115,
-Ewidencji Ludności pokój 114,
-Wydział Utrzymania Mienia Komunalnego pokój 223 i 222
UWAGA wejście do tego wydziału w godzinach od 12.00 do 15.00 tylko wejściem bocznym od strony fosy.
-Urząd Stanu Cywilnego pracuje bez zmian.

Pracownicy pozostałych wydziałów w razie potrzeby załatwienia spraw, będą proszeni do pokoi 110, 112, 120.
Nie będzie możliwości przejścia bezpośredniego do tych wydziałów. W godzinach od 7.15 do 12.00 urzędnicy pracują bez zmian jednak wejście do poszczególnych wydziałów ratusza będzie niemożliwe. Pracownicy merytoryczni będą schodzić na spotkania, w PILNYCH sprawach, do pokoju 110 tylko na wezwanie.

Burmistrz Miasta przyjmować będzie umówionych wcześniej interesantów w poniedziałek od godz 12:00 do 15:00 w pokoju 112.
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli przyjmować będzie w pokoju 110 na parterze.

Dyżur Radnego odbywać się będzie co poniedziałek od 15.00 do 16.00 w pokoju 110
Wszystkie komunikaty znajdziecie Państwo na stronie www.ilawa.pl w zakładce Koronawirus Informacje i Komunikaty.
http://www.ilawa.pl/page/417,Koronawirus---informacje-i-komunikaty.html

W godzinach od 12.00 do 15.00 zastosowane będą dodatkowe środki bezpieczeństwa i dezynfekcji.

Praca pozostałych placówek podległych władzom miasta

Do piątku 13 marca placówki oświatowe, szkoły, przedszkola, żłobki pełnią funkcję tylko opiekuńczą, zajęcia edukacyjno - wychowawcze są odwołane.
Od 16 marca do 25 marca wszystkie placówki oświatowe, szkoły, przedszkola, żłobki będą zamknięte.
(Informacja od Ministerstwa Edukacji)

Od 12 marca zamknięte, aż do odwołania będą kino, basen, lodowisko.

Iławskie Centrum Kultury

Rozpoczyna pracę w systemie wewnętrznym, nie będzie możliwości indywidualnego załatwiania sprawy. Dyrektor ICK prosi w pilnych przypadkach o kontakt telefoniczny 89 649 16 31 lub mailowy sekretariat@ickilawa.pl.

Odwołane są wszystkie zaplanowane do końca marca imprezy.

Informacja Turystyczna w ratuszu

Zamknięta, pracownicy w razie potrzeby będą wołania do pokoju 110.

Urzędnicy proszą wszystkich o wyrozumiałość i ograniczenie swoich wizyt w urzędzie do wyznaczonych godzin, kontaktu telefonicznego, poprzez pocztę mailową, profile społecznościowe i ePUAP
89 649 01 01, um@umilawa.pl

Miejska Bibliotek Publiczna w Iławie

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego następuje zamknięcie dla czytelników bibliotek publicznych. Wydarzenia zaplanowane na marzec 2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iławie zostały odwołane. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów zostanie przedłużony automatycznie. Wszystkie komunikaty dotyczące wydarzeń organizowanych w przyszłości oraz funkcjonowania Biblioteki będą podawane na bieżąco w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej.