ilawa

i

Autor: UM Iława

Zastrzyk gotówki dla Iławy! Władze pozyskały prawie 3 miliony złotych

2021-03-22 13:47

Zmieniający się klimat wymusza zmianę podejścia do wielu inwestycji w mieście. Iława postawiła na wykorzystanie naturalnego środowiska przy retencji wód opadowych, a sprawne działanie urzędników doprowadziło do pozyskania dodatkowych środków.

Zmieniający się klimat to m.in. nawalne deszcze, które skutkują zalewaniem ulic i koniecznością osuszania miasta. W ramach polityki adaptacji do zmian klimatu burmistrz Iławy podjął działania, dostosowujące procesy inwestycyjne do zachodzących zmian. - Próbując zmienić modelowe podejście do planowania i realizacji inwestycji w mieście postawiliśmy na retencję wód opadowych, przy wykorzystaniu naturalnego środowiska Iławy tj. zagłębień, zbiorników i cieków wodnych. Efektem tych działań stała się, trwająca już od ponad 2 lat, realizacja zadań Projektu pn. Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy - mówi kierownik Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu Roman Radtke .

W 2019 roku podpisana została umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu, którego wartość oszacowano na niewiele ponad 10 mln zł, z czego udział środków UE opiewał na 6,53 mln zł i głównie tworzyły go 4 zadania inwestycyjne:

  • Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap I (wykorzystanie naturalnych zdolności retencyjnych stawu przy ul. Gdańskiej)
  • Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych)
  • Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie (wykorzystanie naturalnych zdolności retencyjnych zalewiska Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego)
  • Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap II (odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do Jez. Jeziorak Mały poprzez przepust pod torami E-65 w ul. Nowomiejskiej w Iławie)

- W roku 2020, obserwując jak mocno wzrosły ceny robót budowlanych, na etapie przygotowań do wnioskowania o środki UE, złożyliśmy wniosek o zwiększenie dofinansowania na Projekcie. Oprócz tego staraliśmy się o włączenie do Projektu dodatkowych czterech zadań inwestycyjnych już przez nas realizowanych - mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

Dodatkowe zadania, które miały zostać włączone do projektu to:

  • odwodnienie ulicy Wodnej w Iławie – zasilenie retencji naturalnej zalewiska Marzyńsko;
  • kanalizacja deszczowa ul. Szeptyckiego w Iławie;
  • kanalizacja deszczowa układu ulic Sosnowa, Świerkowa w Iławie;
  • opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Iławy

- Starania o przyznanie środków zakończyły się podwójnym sukcesem! Udało się bowiem zwiększyć dofinansowanie o ponad 1,8 mln złotych i wprowadzić wymienione dodatkowe zadania, w efekcie czego Iława otrzyma jeszcze dodatkowy zastrzyk środków z budżetu europejskiego w wysokości 1,02 mln zł, co daje w sumie 2,82 mln złotych! – komentuje burmistrz. - Najważniejsze jest jednak to, że wprowadzenie tych nowoczesnych rozwiązań i uporządkowanie sieci terenów podziemnych ułatwi w znacznym stopniu życie mieszkańcom i jest inwestycją na długie lata. Nie byłoby tego sukcesu bez rzetelnej pracy pracowników Urzędu Miasta, którym w tym momencie dziękuję za wszelkie działania w tej sprawie – dodaje burmistrz. - Bardzo się cieszę, że udało się wynegocjować z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej te dodatkowe środki dla Miasta. Była to ogromna praca, gdyż cała procedura wyglądała dokładnie tak, jakbyśmy startowali w nowym konkursie, trzeba było przygotować całą dokumentacje aplikacyjną, która podlegała szerokiej ocenie ekspertów NFOŚiGW. Mam ogromną satysfakcję z osiągniętego sukcesu. Jest to dowód na to, że warto być dociekliwym i konsekwentnym w swoich celach. Chciałabym tu także wspomnieć, że z pewnością nie udałoby się uzyskać tych dodatkowych środków bez otwartości i pracy opiekuna naszego Projektu - komentuje Agnieszka Mijas z Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu koordynująca opisane inwestycje. 

Dr Paweł Grzesiowski podsumowuje rok pandemii i mówi, co nas czeka w przyszłości

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Tylko jedna osoba na sto zdobędzie komplet. Czy to ty?

Pytanie 1 z 10
Z podboju jakiego kraju znany jest Hernán Cortés?