przebiegi s5 Nowe Marzy - Wirwajdy

i

Autor: GDDKiA/TRAKT Proponowane przebiegi S5 przez powiat iławski

Zakończono przyjmowanie uwag do przebiegu S5. Do analizy około 3 tysiące ankiet! [AUDIO]

2023-03-01 13:36

28 lutego 2023 zakończyły się konsultacje społeczne do inwestycji pn. Budowa drogi S5 na odc. Wirwajdy – Nowe Marzy. Jak powiedział Radiu Eska Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiej GDDKiA uwag jest sporo, a wnioski poznamy w raporcie.

Odbyło się wiele spotkań zarówno na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jak i kujawsko-pomorskiego w sprawie kluczowej dla regionu drogi ekspresowej.

Zgłoszono sporo uwag zarówno na spotkaniach, jak i drogą elektroniczną, czy pocztową.

Ostateczne ilości ankiet jeszcze nie znamy, bo choć zakończyliśmy konsultacje 28 lutego, to jeśli ktoś wysłał ankiety pocztą, to jeszcze do nas nie dotarły. Na obecną chwilę mamy około 3 tys. ankiet z powiatów, co nie oznacza takiej samej ilości uwag-wniosków, bo często one się powtarzały - powiedział Radiu Eska Karol Głębocki, rzecznik GDDKiA Olsztyn.

Teraz czas na analizy i raport podsumowujący konsultacje. Mamy go poznać do końca kwietnia 2023 na stronie inwestycji.

Czy był sens zbierania list poparcia i podpisów?

Każdy głos społeczny się liczy, ale nie można traktować ankiet jak plebiscytu i głosowania mieszkańców na dany wariant. Zgłaszane ankiety poparcia lub sprzeciwu dla danego wariantu będą brane pod uwagę, ale nie będą czynnikiem przesądzającym. Ostateczny wybór wariantu i przebiegu S5 będzie zależał od kilku kryteriów: społecznego, środowiskowego, ekonomicznego, ruchowego, technicznego - mówi rzecznik GDDKiA Olsztyn.

Droga ekspresowa S5 stanowi docelowy element sieci najważniejszych połączeń europejskich tworzących Transeuropejską sieć transportową TEN-T. Odcinek S5 połączy drogą szybkiego ruchu drogę ekspresową S7 (Ostróda) z autostradą A1 (Grudziądz).

Inwestycja zlokalizowana ma być w zachodniej części województwa warmińsko–mazurskiego (powiaty: ostródzki, iławski i nowomiejski) i północno–wschodniej części województwa kujawsko–pomorskiego (powiaty: brodnicki, grudziądzki, wąbrzeski i chełmiński).

Ostatecznie powstanie korytarz transportowy wschód-zachód i tym samym strategiczne połączenie głównych ośrodków gospodarczych regionu. Ważnym elementem jest także możliwość przeniesienia ruchu tranzytowego poza obszary zurbanizowane, co usprawni przewozy towarowe, odciąży sieć drogową przechodzącą przez centra miast i poprawi warunki życia mieszkańców.

Dzięki planowanej inwestycji poprawią się również warunki jazdy i bezpieczeństwo użytkowników dróg. Nastąpi też podwyższenie średnich prędkości podróży, co wpłynie na skrócenie jej czasu.

Początek opracowania łączy się z obecnie realizowanym odcinkiem drogi ekspresowej S5 – tzw obwodnicą Ostródy i Wirwajd. Koniec opracowania planowany na węźle drogowym zlokalizowany w ciągu istniejącej autostrady A1 w rejonie miasta Grudziądz.

Harmonogram działań dla budowy drogi S5 na odc. Wirwajdy–Nowe Marzy:

  • IV kw. 2024 r. - planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU),
  • I kw. 2026 r. - planowane wydanie DŚU,
  • II kw. 2026 r. - I kw. 2028 r. - opracowanie Koncepcji programowej,
  • II kw. 2028 r. - I kw. 2029 r. - przeprowadzenie przetargu na realizację odcinków S5 w systemie Projektuj i buduj,
  • I kw. 2029 r. - IV kw. 2029 r. - opracowanie projektu budowlanego,
  • III kw. 2030 r. - uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
  • III kw. 2030 r. - IV kw. 2032 r. - budowa drogi S5.
Zakończyły się konsultacje do przebiegu S5 - Karol Głębocki z GDDKiA Olsztyn

QUIZ: Żołnierze Wyklęci - ile nazwisk znasz?

Pytanie 1 z 10
Gdzie działał oddział Danuty Siedzikówny "Inki"?