śmieci

i

Autor: arch. organizatora

Ekologia

Zadbali o czyste jeziorak i rzeki w powiecie iławskim. Zostali nagrodzeni

2023-06-22 15:29

Władze powiatu iławskiego podsumowały coroczną już 22-edycję akcji ekologicznej „Czyste jeziora i rzeki”. Jej hasło przewodnie w tym roku brzmiało ZBIERAJ – SEGREGUJ – ODZYSKUJ!

– Wciąż staramy się przypominać, że selektywna zbiórka odpadów to szereg korzyści zarówno dla nas, jak i dla środowiska. Prawidłowo segregując odpady, przyczyniamy się do ich ponownego wykorzystywania, zmniejszenia ilości składowanych śmieci, a także do zmniejszania zapotrzebowania na wydobycie surowców i eksploatowanie środowiska – podsumowuje organizatorzy.

To druga edycja, podczas której uczestnicy akcji już w terenie prowadzili selektywną zbiórkę odpadów do odpowiednich worków, które otrzymywali od organizatora w przygotowanych pakietach. Choć wymagało to od wszystkich większego wysiłku i zaangażowania całe przedsięwzięcie przebiegło bardzo sprawnie i bez zakłóceń.

– Bardzo za to dziękuję przede wszystkim licznym uczestnikom akcji, ale także Związkowi Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” oraz firmom komunalnym, za nieodpłatne odbieranie odpadów – podkreśla dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie Mateusz Szauer.

Zarówno liczba sprawozdań, dostarczonych różnorakich prac plastycznych, a także rezultaty, jakie osiągnęli uczestnicy, są rekordowe. Tegoroczna akcja w liczbach przedstawia się rekordowo.

Liczba uczestników: 5 462. Liczba zebranych worków: 1 127,5, w tym: – zmieszane: 351, – plastik/metal: 408, – szkło: 253, – papier:  115. Liczba zlikwidowanych wysypisk: 32. Liczba podmiotów zbierających odpady wielkogabarytowe: 4. Liczba złożonych sprawozdań: 44.

Najczęściej sprzątane miejsca:

ulice, skwery, parki, lasy, podwórka, tereny szkół, przystanki, plaże, pobocza dróg, brzegi rzek i jezior.

W ustalonym terminie wpłynęły 44 sprawozdania, w tym: 11 w kategorii przedszkola, 21 od szkół podstawowych i średnich oraz 12 sprawozdań w kategorii pozostali uczestnicy. Po dokonaniu oceny wyłoniono 18 laureatów i przydzielono nagrody.

WYRÓŻNIENIA

Za oczyszczony trudno dostępny teren: 

Zespół Szkół w Lubawie,

KSRG Ochotnicza Straż Pożarna w Rożentalu.

Za oczyszczony wyeksponowany teren: 

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu,

Przedszkole Miejskie w Lubawie.

Za największą ilość zebranych śmieci: 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie.

Za przeprowadzenie imprez towarzyszących akcji podnoszących świadomość ekologiczną:

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie.

Kategoria: Przedszkolaki

III miejsce 

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Iławie,

Przedszkole Językowe „Akademia Małych Zuchów” w Fijewie – Akademicki Zespół Placówek Oświatowych.

II miejsce

Przedszkole Niepubliczne „BAJKOLANDIA” w Lubawie.

I miejsce

Przedszkole Miejskie Nr 6 w Iławie.

Kategoria: Uczniowie

III miejsce

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Iławie.

II miejsce

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Suskiej w Babiętach

I miejsce

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zespole Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach.

Kategoria: Pozostali uczestnicy

III miejsce

Sołectwo Januszewo.

III miejsce

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie.

II miejsce

Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej – Warsztat Terapii Zajęciowej w Suszu.

II miejsce

Klub Turystów Wodnych „Wodniak” przy o/PTTK w Iławie.

I miejsce

Sołectwo Siemiany.

"Życz mi tych emocji..." - Rubens w Esce Rock

QUIZ. Znasz nazwy mebli? Niektóre cię zaskoczą

Pytanie 1 z 12
Łóżko ze skrzynią do chowania pościeli to...